Dňa 3.3.2015 od 9:00 bude Klientske centrum vybavovať stránky v obmedzenom režime.

Ďakujeme za pochopenie

OSBD v Nitre - správa a údržba bytov

osbd nitra

Okresné stavebné bytové družstvo Nitra vzniklo pred vyše päťdesiatimi rokmi, v súčasnosti má 5 665 členov.

Počet bytov k 31.12.2013 je 13 857.

Vo vlastníctve OSBD je 1 288 a v správe OSBD je 12 569 bytov v meste Nitra a Vráble.

Pár riadkov...

V správe družstva je 12 569 bytov prevedených do vlastníctva z toho podľa lokalít:

  • v meste Nitra 11 760 bytov
  • v meste Vráble 809 bytov

Klientské centrum

Prevádzka klientského centra je nepretržitá počas celého pracovného týždňa bez obedňajšej prestávky nasledovne:

Pondelok: 7,15 - 15,30 tel:  037 69 278 40
Utorok: 7,15 - 15,00 tel:  037 69 278 41
Streda: 7,15 - 17,00 tel:  037 69 278 42
Štvrtok: 7,15 - 15,00    
Piatok: 7,15 - 14,00    

>> Klientské centrum OSBD Nitra ...