O z n á m e n i e Oznamujeme všetkým užívateľom bytov v bytových domoch v Nitre, ktoré sú v správe OSBD so sídlom v Nitre, že z dôvodu splnenia podmienok Vyhlášky č.152/2005 Z.z. dnešným dňom - 20.09.2017 bola zahájená vykurovacia sezóna 2017/2018 spoločnosťou NTS, a.s., Nitra. Týmto žiadame vlastníkov bytov bývajúcich na najvyšších podlažiach v prípade nekúrenia vykurovacích telies, aby ich odvzdušnili.

OSBD v Nitre - správa a údržba bytov

osbd nitra

Okresné stavebné bytové družstvo Nitra vzniklo pred vyše päťdesiatimi rokmi, v súčasnosti má 5 240 členov.

Počet bytov k 31.12.2016 je 13 990.

Vo vlastníctve OSBD je 1 000 a v správe OSBD je 13 088 bytov v meste Nitra a Vráble.

Pár riadkov...

V správe družstva je 13 088 bytov prevedených do vlastníctva z toho podľa lokalít:

  • v meste Nitra 10 032 bytov
  • v meste Vráble 1 055 bytov

Klientské centrum

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poplatky za služby poskytované v Klientskom centre OSBD je možné uhrádzať len v hotovosti, t.j.
nie je možná platba platobnou kartou.

Prevádzka klientského centra je nepretržitá počas celého pracovného týždňa bez obedňajšej prestávky nasledovne:

Pondelok: 8,00 - 15,30
Utorok: 8,00 - 15,00 tel: 037 69 278 41
Streda: 8,00 - 17,00 tel: 037 69 278 42
Štvrtok: 8,00 - 15,00
Piatok: 8,00 - 14,00

>> Klientské centrum OSBD Nitra ...