Stanovisko NTS a.s. k začatiu vykurovania

Dobrý deň, zasielame Vám stanovisko Nitrianskej teplárenskej, a.s. k zahájeniu vykurovania v sezóne 2014/2015 uverejnené pre odberateľov na našej web stránke

http://www.ntsas.sk/aktuality/stanovisko-k-zahajeniu-dodavok-tepla-v-sezone-2014-2015

OSBD v Nitre - správa a údržba bytov

osbd nitra

Okresné stavebné bytové družstvo Nitra vzniklo pred vyše päťdesiatimi rokmi, v súčasnosti má 5 665 členov.

Počet bytov k 31.12.2013 je 13 857.

Vo vlastníctve OSBD je 1 288 a v správe OSBD je 12 569 bytov v meste Nitra a Vráble.

Pár riadkov...

V správe družstva je 12 569 bytov prevedených do vlastníctva z toho podľa lokalít:

  • v meste Nitra 11 760 bytov
  • v meste Vráble 809 bytov

Klientské centrum

Prevádzka klientského centra je nepretržitá počas celého pracovného týždňa bez obedňajšej prestávky nasledovne:

Pondelok: 7,15 - 15,30 tel:  037 69 278 40
Utorok: 7,15 - 15,00 tel:  037 69 278 41
Streda: 7,15 - 17,00 tel:  037 69 278 42
Štvrtok: 7,15 - 15,00    
Piatok: 7,15 - 14,00    

>> Klientské centrum OSBD Nitra ...