Oznamujeme Vám, že 23.12.2014 je pracovná doba do 11-tej hodiny
vrátane Klientskeho centra.

V dňoch 28.12.2014 až 06.01.2015 bude na OSBD celozávodná dovolenka vrátane Klientskeho centra.
Pracovná doba začne 07.01.2015. Za pochopenie vopred ďakujeme.

OSBD v Nitre - správa a údržba bytov

osbd nitra

Okresné stavebné bytové družstvo Nitra vzniklo pred vyše päťdesiatimi rokmi, v súčasnosti má 5 665 členov.

Počet bytov k 31.12.2013 je 13 857.

Vo vlastníctve OSBD je 1 288 a v správe OSBD je 12 569 bytov v meste Nitra a Vráble.

Pár riadkov...

V správe družstva je 12 569 bytov prevedených do vlastníctva z toho podľa lokalít:

  • v meste Nitra 11 760 bytov
  • v meste Vráble 809 bytov

Klientské centrum

Prevádzka klientského centra je nepretržitá počas celého pracovného týždňa bez obedňajšej prestávky nasledovne:

Pondelok: 7,15 - 15,30 tel:  037 69 278 40
Utorok: 7,15 - 15,00 tel:  037 69 278 41
Streda: 7,15 - 17,00 tel:  037 69 278 42
Štvrtok: 7,15 - 15,00    
Piatok: 7,15 - 14,00    

>> Klientské centrum OSBD Nitra ...