Tlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumenty

Ako postupovať pri rekonštrukcii bytu

Pred kompletnou alebo aj čiastočnou rekonštrukciou bytu, ktorý máte v osobnom vlastníctve a pod správou OBSD Nitra, si potrebujete najskôr stavebné úpravy podrobne premyslieť a naplánovať. Najlepšie je skontaktovať Klientske centrum OSBD, kde vám poradia čo a ako.

Keďže si budete musieť splniť ohlasovaciu povinnosť voči OSBD a pri zásadných zmenách aj voči Mestskému úradu, treba si plány detailne prediskutovať s odborníkmi a pripraviť tieto podklady a tlačivá pre OSBD.

Platí to najmä v prípadoch, keď sa chystáte búrať akékoľvek steny, robiť zásahy do fasády a pri iných zásadných stavebných úpravách:

 • prestavba bytového jadra
 • posúvanie priečok v byte
 • búranie otvorov do stien
 • presun WC s kanalizáciou alebo kúpeľne na iné miesto
 • zmena rozmerov / pozície okien
 • krytie, striešky či zábradlie balkóna / loggie
 • inštalácia klimatizačných jednotiek

V závislosti od typu stavebných zásahov sa proces schvaľovania odlišuje.

Potrebné dokumenty na rekonštrukciu bytu v osobnom vlastníctve:

 • Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
 • Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru (príloha k žiadosti)
 • Vyjadrenie vlastníkov bytov rušených prestovbou k stavebným úpravám (príloha k žiadosti)
 • Jednoduchú projektovú dokumentáciu - nárys plánovaných úprav (príloha k žiadosti)
 • Ohlásenie do Mestského úradu - v niektorých prípadoch (prestavby, búranie priečok, zasahovanie do fasád...)
 • Vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov k stavebným úpravám pre tehlové a porobetónové domy (príloha k žiadosti)

Tieto dokumenty (na stiahnutie v PDF v sekcii Tlačivá a dokumenty) prinesiete do Klientskeho centra alebo doručíte mailom, písomne a po zaplatení administratívneho poplatku 10 eur vám OSBD Nitra vydá predbežný súhlas so stavebnými úpravami. Ak treba ohlásiť stavebné úpravy aj na Mestský úrad a získať jeho povolenie, druhé originály týchto dokumentov spolu s predbežným súhlasom OSBD Nitra doručíte do MÚ v Nitre alebo vo Vrábľoch.

Za predpokladu, že všetky súhlasy získate a nevyskytnú sa prípadné problémy, môžete začať s rekonštrukciou. V rámci udržiavania susedských vzťahov je dobré informovať susedov včas o plánovaných stavebných prácach, aj pokiaľ nie je potrebné ich vyjadrenie na predbežný súhlas so stavebnými prácami.

Udržiavacie práce v byte, ktoré pomenúva Stavebný zákon a ktoré nijako nezasahujú do konštukcií alebo ostatných spoločných častí a spoločných zariadení v dome a ktoré zásadným spôsobom neohrozujú a v neprimeranom rozsahu nerušia vlastníkov v dome, nahlasovať netreba.