Elektronické písomné hlasovanie

ŽIADOSŤ O ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE NA PÍSOMNOM HLASOVANÍ

 Žiadosť o elektronické hlasovanie na písomnom hlasovaní si môžete stiahnuť TU >>

Elektronické písomné hlasovanie

V zmysle Zákona č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 počas pandémie vlastníci môžu svoje hlasovacie právo pri rozhodovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na písomnom hlasovaní uplatniť formou elektronického hlasovania.

V prípade, že chcete v písomnom hlasovaní vykonať hlasovacie právo elektronickým hlasovaním je potrebné mať so správcom písomne dohodnutú takúto formu hlasovania a za týmto účelom je nutné doručiť do OSBD Nitra, Dlhá 4, 950 50 Nitra nasledovné dokumenty:

  • Dohodu o elektronickom zasielaní dokumentov (ďalej dohoda).

         - v prípade ak máte podpísanú dohodu s dokumentom na strane správcu po 1.12.2021 NIE je potrebné vypĺnať nižšie uvedenú žiadosť pre elektronické písomné hlasovanie. 

  • Žiadosť o elektronické písomné hlasovanie

        - v prípade, ak máte podpísanú dohodu so správcom v rozmedzí dátumov od 22.10.2020 do 30.11.2021 je potrebné, aby ste doručili:

         žiadosť o elektronické písomné hlasovanie, nakoľko dohoda v uvedenom rozmedzí dátumov neobsahuje zákonné náležitosti.

 

Prvé elektronické hlasovanie bude umožnené vlastníkovi po doručení „Žiadosti o elektronické hlasovanie na písomnom hlasovaní“ a „Dohody o elektronickom zasielaní dokumentov“ najneskôr 14 dní pred prvým termínom takto vyhláseného písomného hlasovania.

Pokiaľ uvedené dokumenty nebudú doručené v tomto termíne, nedôjde k aktivovaniu služby a nebudete môcť uplatniť svoje hlasovacie právo elektronickým hlasovaním pri najbližšom písomnom hlasovaní, ale až v nasledujúcom období.

Vždy však ostáva možnosť hlasovania v listinnej podobe písomnou formou v súlade s §14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Veríme, že využijete túto novú formu elektronického hlasovania.

 Žiadosť o elektronické hlasovanie na písomnom hlasovaní si môžete stiahnuť TU >>