Oznamujeme Vám, že dnes 20.08.2019 (utorok) bude pracovná doba ukončená o 13,00 hod vrátane Klientskeho centra. Centrálne stredisko údržby na Klokočine bude v riadnej prevádzke.. 

Mal som preplatok z ročného vyúčtovania, kedy tieto peniaze dostanem?

Mal som preplatok z ročného vyúčtovania, kedy tieto peniaze dostanem?

Preplatok vám vrátime do 30.6. daného roka, avšak iba v prípade, že váš bytový dom bude mať k tomuto dátumu na účte dostatok financií.

Ak nebude mať, preplatok vám bude vrátený až potom, ako budú uhradené nedoplatky iných vlastníkov.