Na základe splnených podmienok vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. §1 ods. 2 na zahájenie vykurovania vo vykurovacej sezóne 2019-2020, Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s spúšťa dnešným dňom dodávku tepla pre ústredné vykurovanie.

Mal som preplatok z ročného vyúčtovania, kedy tieto peniaze dostanem?

Mal som preplatok z ročného vyúčtovania, kedy tieto peniaze dostanem?

Preplatok vám vrátime do 30.6. daného roka, avšak iba v prípade, že váš bytový dom bude mať k tomuto dátumu na účte dostatok financií.

Ak nebude mať, preplatok vám bude vrátený až potom, ako budú uhradené nedoplatky iných vlastníkov.