Tlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumenty

5 krokov pri stavebných úpravách v byte

Tento jednoduchý postup v 5 krokoch platí pre akékoľvek stavebné úpravy v byte.

 1. Zavolajte do Klientskeho centra
  • Pracovníci klientskeho centra s vami plánované stavebné úpravy prejdú a povedia vám, či potrebujete nejaké vyjadrenia, súhlasy, povolenia, alebo nie.
  • Existuje zhruba 50 druhov rôznych renovácií a pri každom prípade sa môžu objaviť špecifické požiadavky. Niektoré jednoduché zásahy síce nepodliehajú oznamovaniu ani povoľovaniu, ale môže sa na ne vzťahovať záruka celého domu.
  • Príklad 1: Výmena okien oznamovacej povinnosti nepodlieha, ale po celkovej obnove domu ešte platí záruka na obvodový plášť a zateplenie (až do 10 rokov) a mohla by padnúť kvôli nesprávnej výmene okien.
  • Príklad 2: Inštalácia klimatizačnej jednotky sa bez problémov povoľuje, ale len vtedy, ak je umiestnená na podlahe balkóna.
 2. Pripravte si podklady a tlačivá potrebné na povolenia
  • Pri každej úprave treba aj jednoduchý plán (nárys) zamýšľaných stavebných úprav, pri väčšine vyjadrenie susedov a pri niektorých aj vyjadrenie statika.
 3. Dokumenty zaneste do Klientskeho centra OSBD
  • Pokiaľ máte všetko, čo treba, v KC vám vydajú Predbežný súhlas OSBD so stavebnými úpravami. Ak vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť voči MsÚ, prejdite na bod 4.
 4. Požiadajte o povolenie na Mestskom úrade
  • Ak vám zo zákona vyplýva povinnosť stavebné úpravy ohlásiť Mestskému úradu (napr. búranie priečok, zásahy do fasád...), odneste potrebné dokumenty (v druhom originále, nie fotokópia!) spolu s predbežným súhlasom OSBD na Odbor Stavebného poriadku vášho Mestského úradu (Referát stavebného úradu). Majú 30 dní na vyjadrenie.
  • Kým ho nezískate, nezačínajte s prácami.
  • Povolenie zo stavebného úradu potom doručte do Klientskeho centra.
 5. Realizujte povolené stavebné úpravy
  • Ak ste si splnili všetky zákonné povinnosti – informovali bytové družstvo, získali od neho predbežný súhlas, prípadne súhlas príslušného stavebného úradu, môžete realizovať plánované stavebné úpravy.
  • V prípade konfliktov či podozrení môže prísť zástupca OSBD na kontrolu, pravda, len za prítomnosti vlastníka bytu. Alternatívne môže OSBD požiadať stavebný úrad o výkon štátneho stavebného dohľadu nad nepovolenou stavbou resp. stavbou, ktorá sa nerealizuje podľa povolenia.