Tlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumenty

Ohlasovanie stavebných úprav a potrebné povolenia

Plánujete kompletnú rekonštrukciu bytu, ktorý máte v osobnom vlastníctve alebo nejaké stavebné úpravy? Tu sa dočítate, ako sa na to vopred pripraviť, aby prestavba mohla prebehnúť bez problémov. V závislosti od typu stavebných zásahov sa proces ohlasovania a schvaľovania odlišuje. Poradia vám v Klientskom centre OSBD.

Kompletné rekonštrukcie bytov | Búranie priečok | Zásahy do fasád domov

Ak sa chystáte búrať akékoľvek steny, robiť zásahy do fasády a pri iných zásadných stavebných úpravách si musíte splniť ohlasovaciu povinnosť voči OSBD a voči Mestskému úradu. Platí to napríklad pre tieto typy stavebných úprav:

 • prestavba bytového jadra
 • posúvanie priečok v byte
 • búranie otvorov do stien
 • presun WC s kanalizáciou alebo kúpeľne na iné miesto
 • zmena rozmerov / pozície okien
 • krytie, striešky či zábradlie balkóna / loggie
 • inštalácia klimatizačných jednotiek zvonka na fasádu

Odporúčame si najskôr plány detailne prediskutovať s odborníkmi vrátane projektantov, statika a realizačnej firmy, a pripraviť si nasledujúce podklady a tlačivá pre OSBD / Mestský úrad.

Potrebné dokumenty na stavebné úpravy bytu v osobnom vlastníctve:

 • Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
 • Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru
 • Vyjadrenie vlastníkov susediacich bytov
 • Jednoduchú projektovú dokumentáciu - nárys plánovaných úprav
 • Ohlásenie na Mestský úrad - v niektorých prípadoch (prestavby, búranie priečok, zasahovanie do fasád...)
 • Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov (zasahovanie do fasád)

Tieto dokumenty prinesiete do Klientskeho centra a po zaplatení administratívneho poplatku 10 eur vám OSBD Nitra vydá predbežný súhlas so stavebnými úpravami. Ak treba ohlásiť stavebné úpravy aj na Mestský úrad a získať jeho povolenie, druhé originály týchto dokumentov spolu s predbežným súhlasom OSBD Nitra doručíte na MÚ v Nitre alebo vo Vrábľoch.

Za predpokladu, že všetky súhlasy získate a nevyskytnú sa nejaké problémy, môžete začať s rekonštrukciou.

Prestavba bytového jadra na murované

Platia podmienky pre zásadné zmeny spomínané vyššie s ohlasovacou povinnosťou voči OBSD Nitra aj príslušnému Mestskému úradu.

Prestavba bytového jadra na sadrokartónové

Platia podmienky pre jednoduché čiastkové stavebné úpravy spomínané nižšie. Vlastník bytu si musí splniť oznamovaciu povinnosť voči OSBD. Následne však už vlastníkovi nevyplýva povinnosť riešiť ohlasovaciu povinnosť voči príslušnému Mestskému úradu.

Výmena podláh | Výmena sanity | Výmena kuchyne ...

Menšie úpravy v byte (jednoduché čiastkové stavebné úpravy), ktoré nijako nezasahujú do konštukcií, múrov (nosných alebo nenosných), fasády domu a zásadným spôsobom nenarušujú život v dome, nahlasovať takisto netreba.

Patrí sem napríklad:

 • Výmena podlahy (parkety, kachličky, linoleum, náter)
 • Výmena okien a balkónových dverí, pokiaľ sa neplánujú meniť rozmetry a pozícia
 • Inštalácia podhľadov a stropného osvetlenia
 • Výmena sanity (WC, vaňa, sprcha)
 • Výmena kuchynskej linky

Informujte o stavebných prácach susedov

Vždy však platí, že v rámci udržiavania susedských vzťahov je dobré informovať susedov včas o plánovaných stavebných prácach, aj pokiaľ nie je potrebné ich vyjadrenie na predbežný súhlas so stavebnými prácami.

Je to vhodné urobiť jednak preto, aby vaši susedia vedeli, že v tomto období môžu očakávať zvýšenú hlučnosť či prašnosť, a jednak kvôli bezpečnosti vchodu, ale aj preto, aby realizačná firma mala prístup a pohodu na rýchlu a nerušenú prácu.