Elektronické doručovanie

Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov

 Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov 2024 (PDF)

 Informácia k elektronickému doručovaniu dokumentov (PDF)

Informácia k elektronickému doručovaniu dokumentov

Vážený vlastník/nájomca bytu,

OSBD Nitra ako správca Vášho bytového domu zaviedol rýchlejší, kvalitnejší a efektívnejší spôsob komunikácie a doručovania dokumentov vlastníkom/nájomcom bytov prostredníctvom elektronického doručovania správ a dokumentov na vlastníkom/nájomcom zadanú e-mailovú adresu. Elektronický spôsob komunikácie a doručovania dokumentov je aj z pohľadu súčasnej situácie šírenia koronavírusu najbezpečnejší, nakoľko odstraňuje priamy osobný kontakt s inými cudzími ľuďmi a okrem toho šetrí náklady, a aj Váš čas. Zaslaný dokument si kedykoľvek nájdete vo Vašej e-mailovej schránke, a teda si ho nemusíte uchovávať v papierovej forme.

Podmienkou elektronického doručovania dokumentov je uzatvorenie „Dohody o elektronickom doručovaní dokumentov“ (ďalej len „Dohoda“) medzi vlastníkom/nájomcom bytu a OSBD Nitra. Formulár „Dohody“ nájdete aj na našej webovej stránke.

Ak máte záujem o elektronické doručovanie správ a dokumentov na Vašu e–mailovú adresu, vytlačte 2-krát „ Dohodu“ , ktorá je už podpísaná zo strany OSBD. Vy, ako vlastník/nájomca bytu, prosím, vyplňte údaje o vlastníkovi/nájomcovi bytu. Uveďte Vašu e-mailovú adresu a Vaše číslo mobilného telefónu. Vyznačte záujem resp. nezáujem o zašifrovanie zaslaných dokumentov. V prípade Vášho záujmu o zašifrovanie zasielaných dokumentov, máte možnosť uviesť Vaše šifrovacie heslo k otvoreniu zašifrovaných dokumentov. Šifrovacie heslo musí obsahovať minimálne 6 znakov. V prípade, že šifrovacie heslo neuvediete v záhlaví dohody, OSBD Vám vygeneruje šifrovacie heslo a zašle na Vami uvedené číslo mobilného telefónu. Na konci dohody vyplňte miesto a dátum podpisu a dohodu podpíšte.

Jedno vyhotovenie podpísanej dohody, prosím, doručte na OSBD Nitra poštou alebo osobne do Klientského centra OSBD, resp. vhodením do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na Chrenovej pri budove OSBD na Dlhej ul., č.4, alebo na Klokočine, na budove CSÚ OSBD na Benkovej ul. č.2, alebo vo Vrábľoch – na budove Strediska údržby OSBD na Sídl. Lúky, č.1122/38.

Po doručení Vami podpísanej dohody, budú správy, oznamy a dokumenty z OSBD Nitra prioritne zasielané na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Vážený vlastník/nájomca bytu, veríme, že využijete tento nový spôsob doručovania dokumentov a bude pre Vás, ale aj pre nás prínosom.

S úctou
Ing. Zdenko Dubeň,
riaditeľ OSBD