Oznamujeme Vám, že dnes 20.08.2019 (utorok) bude pracovná doba ukončená o 13,00 hod vrátane Klientskeho centra. Centrálne stredisko údržby na Klokočine bude v riadnej prevádzke.. 

Kedy si môžem odkúpiť byt do osobného vlastníctva?

Kedy si môžem odkúpiť byt do osobného vlastníctva?

Nájomný byt, v ktorom bývate, si môžete odkúpiť do osobného vlastníctva v priebehu kalendárneho roka, najneskôr však do 31. 10.

Je k tomu potrebná Žiadosť o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva, ktorú potom doručíte do Klientskeho centra OSBD Nitra. (osobne alebo e-mailom podpísanú a naskenovanú)