Klientske centrum OSBD v NitreKlientske centrum OSBD - komplexné službyKlientske centrum OSBD je tu pre vásKlientske centrum OSBD poradíOSBD Nitra má vlastné Klientske centrum

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Všetko pre klientov OSBD

Klientske centrum OSBD Nitra (KC)

  • KC je miestom prvého styku s klientmi nášho bytového družstva.
  • Zabezpečujeme komplexné služby pre nájomcov a vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Nitra.
  • Viac o Klientskom centre OSBD

Služby Klientskeho centra OSBD

  • Poskytujeme informácie a asistenciu pri riešení rôznych problémov týkajúcich sa bytov a bytových domov v správe OSBD.
  • Vydávame potvrdenia napr. na stavebné úpravy a vybavujeme agendu družstva pre jeho členov.
  • Pozrite si prehľadný zoznam služieb KC

Centrálne stredisko údržby OSBD

  • Zabezpečujeme opravy a údržbu pre bytové domy v zónach Chrenová, Párovce a Klokočina pre členov družstva a partnerov.
  • Bytové domy vo Vrábľoch majú takisto svoje pracovisko údržby, ktoré podlieha Centrálnemu stredisku údržby v Nitre.
  • Havarijná služba je k dispozícii členom a partnerom OSBD Nitra v prípade vážnych havarijných stavov mimo úradných hodín Centrálneho strediska údržby.
  • Kontakty na Centrálne stredisko údržby a Havarijnú službu

Najčastejšie otázky klientov OSBD

Informačný portál PoSchodoch.sk