Klientske centrum OSBD v NitreKlientske centrum OSBD - komplexné službyKlientske centrum OSBD je tu pre vásKlientske centrum OSBD poradíOSBD Nitra má vlastné Klientske centrum

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Všetko pre klientov OSBD

Klientske centrum OSBD Nitra (KC)

  • KC je miestom prvého styku s klientmi nášho bytového družstva.
  • Zabezpečujeme komplexné služby pre nájomcov a vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Nitra.
  • Viac o Klientskom centre OSBD

Služby Klientskeho centra OSBD

  • Poskytujeme informácie a asistenciu pri riešení rôznych problémov týkajúcich sa bytov a bytových domov v správe OSBD.
  • Vydávame potvrdenia napr. na stavebné úpravy a vybavujeme agendu družstva pre jeho členov.
  • Pozrite si prehľadný zoznam služieb KC

Centrálne stredisko údržby OSBD

  • Zabezpečujeme opravy a údržbu pre bytové domy v zónach Chrenová, Párovce a Klokočina pre členov družstva a partnerov.
  • Bytové domy vo Vrábľoch majú takisto svoje pracovisko údržby, ktoré podlieha Centrálnemu stredisku údržby v Nitre.
  • Havarijná služba je k dispozícii členom a partnerom OSBD Nitra v prípade vážnych havarijných stavov mimo úradných hodín Centrálneho strediska údržby.
  • Kontakty na Centrálne stredisko údržby a Havarijnú službu

Najčastejšie otázky klientov OSBD

Informačný portál PoSchodoch.sk