Klientske centrum OSBD v NitreKlientske centrum OSBD - komplexné službyKlientske centrum OSBD je tu pre vásKlientske centrum OSBD poradíOSBD Nitra má vlastné Klientske centrum

OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Všetko pre klientov OSBD

Klientske centrum OSBD Nitra (KC)

  • KC je miestom prvého styku s klientmi nášho bytového družstva.
  • Zabezpečujeme komplexné služby pre nájomcov a vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Nitra.
  • Viac o Klientskom centre OSBD

Služby Klientskeho centra OSBD

  • Poskytujeme informácie a asistenciu pri riešení rôznych problémov týkajúcich sa bytov a bytových domov v správe OSBD.
  • Vydávame potvrdenia napr. na stavebné úpravy a vybavujeme agendu družstva pre jeho členov.
  • Pozrite si prehľadný zoznam služieb KC

Centrálne stredisko údržby OSBD

  • Zabezpečujeme opravy a údržbu pre bytové domy v zónach Chrenová, Párovce a Klokočina pre členov družstva a partnerov.
  • Bytové domy vo Vrábľoch majú takisto svoje pracovisko údržby, ktoré podlieha Centrálnemu stredisku údržby v Nitre.
  • Havarijná služba je k dispozícii členom a partnerom OSBD Nitra v prípade vážnych havarijných stavov mimo úradných hodín Centrálneho strediska údržby.
  • Kontakty na Centrálne stredisko údržby a Havarijnú službu

Najčastejšie otázky klientov OSBD

Informačný portál PoSchodoch.sk