Klientske centrum OSBD v NitreKlientske centrum OSBD - komplexné službyKlientske centrum OSBD je tu pre vásKlientske centrum OSBD poradíOSBD Nitra má vlastné Klientske centrum

Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Všetko pre klientov OSBD

Klientske centrum OSBD Nitra (KC)

  • KC je miestom prvého styku s klientmi nášho bytového družstva.
  • Zabezpečujeme komplexné služby pre nájomcov a vlastníkov bytov v bytových domoch v správe OSBD Nitra.
  • Viac o Klientskom centre OSBD

Služby Klientskeho centra OSBD

  • Poskytujeme informácie a asistenciu pri riešení rôznych problémov týkajúcich sa bytov a bytových domov v správe OSBD.
  • Vydávame potvrdenia napr. na stavebné úpravy a vybavujeme agendu družstva pre jeho členov.
  • Pozrite si prehľadný zoznam služieb KC

Centrálne stredisko údržby OSBD

  • Zabezpečujeme opravy a údržbu pre bytové domy v zónach Chrenová, Párovce a Klokočina pre členov družstva a partnerov.
  • Bytové domy vo Vrábľoch majú takisto svoje pracovisko údržby, ktoré podlieha Centrálnemu stredisku údržby v Nitre.
  • Havarijná služba je k dispozícii členom a partnerom OSBD Nitra v prípade vážnych havarijných stavov mimo úradných hodín Centrálneho strediska údržby.
  • Kontakty na Centrálne stredisko údržby a Havarijnú službu

Najčastejšie otázky klientov OSBD

Informačný portál PoSchodoch.sk