DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Aktuálne verejné súťaže

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Nitre (OSBD Nitra) v zastúpení Vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Ždiarska 9 - 11, Nitra

verejno - obchodná súťaž podľa §281 – 288 Zákona 513/1991 Zb. na výmenu ležatých a zvislých rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytovom dome

Ždiarska 9-11, Nitra.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť  do 7.5.2020.

 

Jaroslav Večeřa

technik dodávatel.údržby

vecera@osbdnr.sk

037/69 278  34

 

 

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Nitre (OSBD Nitra) v zastúpení Vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Ždiarska 9 - 11, Nitra

vyhlasuje verejno-obchodnú súťaž podľa § 281 - 288 Zákona 513/1991 Zb. na výmenu zdvíhacích zariadení – výťahov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 27. 4. 2020.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušenia vyhlásenia verejno – obchodnej súťaže.