Aktuálne verejné súťaže

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Nitre (OSBD Nitra) v zastúpení Vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Ždiarska 9 - 11, Nitra

verejno - obchodná súťaž podľa §281 – 288 Zákona 513/1991 Zb. na výmenu ležatých a zvislých rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytovom dome

Ždiarska 9-11, Nitra.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť  do 7.5.2020.

 

Jaroslav Večeřa

technik dodávatel.údržby

vecera@osbdnr.sk

037/69 278  34

 

 

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Nitre (OSBD Nitra) v zastúpení Vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Ždiarska 9 - 11, Nitra

vyhlasuje verejno-obchodnú súťaž podľa § 281 - 288 Zákona 513/1991 Zb. na výmenu zdvíhacích zariadení – výťahov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 27. 4. 2020.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušenia vyhlásenia verejno – obchodnej súťaže.