Údržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Havarijná služba pre bytové domy OSBD

Čo pokrýva Havarijná služba pre OSBD v mestách Nitra a Vráble

Havarijná služba je k dispozícii členom a partnerom OSBD Nitra v prípade vážnych havarijných stavov mimo úradných hodín Centrálneho strediska údržby, to znamená v pracovné dni v čase od 16.00 do 7.00, a cez víkendy, sviatky - dni pracovného voľna 24 hodín.

Náplň a rozsah havarijnej služby je organizovaný pre havarijné poruchy, najmä na zariadeniach vodoinštalačných, plynových, ústrednom vykurovaní, elektroinštaláciách a výťahových zariadeniach.

Havarijná služba zabezpečuje odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, nahlásenej zástupcom vlastníkov alebo vlastníkom bytu v prípade, ak tieto závady bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok vlastníkov. Ide napríklad o problémy ako je prasknutý radiátor, vytápanie bytov z dôvodu poškodeného potrubia SV, TUV, upchatá kanalizácia, únik plynu, poruchy v elektrickom zariadení, potreba vyslobodiť osoby zo zaseknutého výťahu, nefunkčný výťah a podobne.

Nahlasovanie opráv na havarijnú službu OSBD: 0905 387 890

Opravy, ktoré nie sú akútne - nehavarijné stavy

Ak máte problém, ktorý nie je akútny, nahláste požiadavku na údržbu cez Centrálne stredisko údržby (CSÚ Klokočina) v bežných pracovných hodinách.

Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina: 037 / 6 510 301
v pracovných dňoch 7:30 - 16:00 hod.

Nahlasovanie opráv vo Vrábloch: O.Pichňová 037 / 7 834 804
v pracovných dňoch 8:00-14:30 hod., od 14:30 do 16:00 nahlasujte na CSÚ Klokočina alebo na druhý deň.