DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Riaditeľstvo OSBD Nitra

Riaditeľstvo OSBD Nitra je profesionálny nevolený orgán, ktorý sa stará o fungovanie družstva a poskytovanie služieb členom a iným klientom. Podliehajú mu všetky úseky OSBD, ako aj Klientske centrum a Strediská údržby.

OSBD NitraRiaditeľom OSBD Nitra je Ing. Zdenko Dubeň.

Ako môžete kontaktovať riaditeľa OSBD:

e-mail: riaditel@osbdnr.sk

sekretariát riaditeľa: 037/692 78 21 

Úlohou riaditeľa OSBD je riadiť a organizovať každodenný chod družstva so všetkými jeho úsekmi, zložkami a zamestnancami.

Riaditeľ má k dispozícii profesionálne tímy odborníkov, ktorí organizujú a vykonávajú všetky činnosti súvisiace s fungovaním družstva a podporou členskej základne, vrátane správy členských bytových domov a nájomných bytov, klientskeho centra, stredísk údržby, ekonomických, právnych či logistických činností.

V hierarchii riadiacich orgánov bytového družstva riaditeľa menuje a odvoláva predstavenstvo, ktorému priamo zodpovedá za svoju činnosť. Okrem toho riaditeľ podlieha aj kontrolnej komisii, ktorej musí poskytnúť súčinnosť.

Kontakty na Riaditeľstvo a iné úseky OSBD Nitra