Riaditeľstvo OSBD Nitra

Riaditeľstvo OSBD Nitra je profesionálny nevolený orgán, ktorý sa stará o fungovanie družstva a poskytovanie služieb členom a iným klientom. Podliehajú mu všetky úseky OSBD, ako aj Klientske centrum a Strediská údržby.

OSBD NitraRiaditeľom OSBD Nitra je Ing. Zdenko Dubeň.

Ako môžete kontaktovať riaditeľa OSBD:

e-mail: riaditel@osbdnr.sk

sekretariát riaditeľa: 037/692 78 21 

Úlohou riaditeľa OSBD je riadiť a organizovať každodenný chod družstva so všetkými jeho úsekmi, zložkami a zamestnancami.

Riaditeľ má k dispozícii profesionálne tímy odborníkov, ktorí organizujú a vykonávajú všetky činnosti súvisiace s fungovaním družstva a podporou členskej základne, vrátane správy členských bytových domov a nájomných bytov, klientskeho centra, stredísk údržby, ekonomických, právnych či logistických činností.

V hierarchii riadiacich orgánov bytového družstva riaditeľa menuje a odvoláva predstavenstvo, ktorému priamo zodpovedá za svoju činnosť. Okrem toho riaditeľ podlieha aj kontrolnej komisii, ktorej musí poskytnúť súčinnosť.

Kontakty na Riaditeľstvo a iné úseky OSBD Nitra