OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Riaditeľstvo OSBD Nitra

Riaditeľstvo OSBD Nitra je profesionálny nevolený orgán, ktorý sa stará o fungovanie družstva a poskytovanie služieb členom a iným klientom. Podliehajú mu všetky úseky OSBD, ako aj Klientske centrum a Strediská údržby.

JUDr. Marián Betka, riaditeľ OSBDRiaditeľom OSBD Nitra je JUDr. Marián Betka.

Ako môžete kontaktovať riaditeľa OSBD:

e-mail: riaditel@osbdnr.sk

sekretariát riaditeľa: 037/692 78 21 

Úlohou riaditeľa OSBD je riadiť a organizovať každodenný chod družstva so všetkými jeho úsekmi, zložkami a zamestnancami.

Riaditeľ má k dispozícii profesionálne tímy odborníkov, ktorí organizujú a vykonávajú všetky činnosti súvisiace s fungovaním družstva a podporou členskej základne, vrátane správy členských bytových domov a nájomných bytov, klientskeho centra, stredísk údržby, ekonomických, právnych či logistických činností.

V hierarchii riadiacich orgánov bytového družstva riaditeľa menuje a odvoláva predstavenstvo, ktorému priamo zodpovedá za svoju činnosť. Okrem toho riaditeľ podlieha aj kontrolnej komisii, ktorej musí poskytnúť súčinnosť.

Kontakty na Riaditeľstvo a iné úseky OSBD Nitra