DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Informačný portál PoSchodoch.sk

Na čo vám poslúži portál PoSchodoch.sk pre vlastníkov a používateľov bytov v správe OSBD

Ak chcete mať všetky informácie o svojom byte a bytovom dome vždy po ruke a na jednom mieste, je tu pre vás internetový portál PoSchodoch.sk. Tieto webové stránky slúžia na lepšiu informovanosť používateľov bytov a OSBD ho zaviedlo už v roku 2013.

Ako funguje portál PoSchodoch.sk

Každý používateľ má pridelený jedinečný kód a na jednom mieste môže dostať aktuálne informácie za svoj byt (vyúčtovanie, zálohový predpis, analýza platieb, informácie o upomienkach a iné), ale tiež za bytový dom, napríklad stav prostriedkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv i v samostatnom fonde na vodomery.

Družstvo na portáli uverejňuje aj každú zmluvu o dielo jednotlivých domov, zápisnice zo schôdzí a podobne. Je to možné aj vďaka prepojeniu so správcovským softvérom, takže informácie sú aktuálne a presné. Portál na pomoc klientom môže využívať aj Klientske centrum OSBD.

Táto užitočná služba je spoplatnená symbolickou sumou 0,12 EUR bez DPH za mesiac a poplatky za používanie portálu sú obsiahnuté v ročnom vyúčtovaní.

Postup pri registrácii na portáli PoSchodoch.sk

Ak ešte nie ste na portáli prihlásení alebo ste sa v minulosti odhlásili a chceli by ste službu opäť používať, môžete sa zaregistrovať na tejto web stránke: POSCHODOCH – Registrácia. Registrácia trvá iba pár minút a potom budete mať prístup ku všetkým dôležitým informáciám, týkajúcim sa vášho bytu a financií, správcu a bytového domu.

Čo budete potrebovať:

  • počítač s prístupom na internet
  • váš registračný kód (vydá OSBD)
  • mobilný telefón kvôli autorizácii

Pri registrácii budete potrebovať jedinečný registračný kód, ktorý identifikuje vás byt a bytový dom, aby ste dostávali správne informácie.

Svoj osobný registračný kód si vyžiadajte v Klientskom centre OSBD. Potom ho zadáte na stránke POSCHODOCH – Registrácia a nasledujete ďalšie pokyny.

Systém vás vyzve, aby ste zadali svoje používateľské meno a bezpečné heslo – obe si určíte sami. Pre bezpečné overenie vášho používateľského účtu budete potrebovať aj mobilný telefón a e-mail, kam vám príde potvrdzovacia správa s kontrolnými kódmi.

Po overení a potvrdení vám systém zriadi používateľské konto, cez ktoré sa budete vedieť vždy prihlásiť na portál PoSchodoch.sk a získať všetky potrebné informácie o financiách a správe svojho bytu a bytového domu. Celý proces – ak už máte registračný kód - by nemal trvať viac ako pár minút.