Informačný portál PoSchodoch.sk

Na čo vám poslúži portál PoSchodoch.sk pre vlastníkov a používateľov bytov v správe OSBD

Ak chcete mať informácie o svojom byte a bytovom dome vždy po ruke a na jednom mieste, je tu pre Vás internetový portál PoSchodoch.sk. Tieto webové stránky slúžia na lepšiu informovanosť užívateľov bytov .

Ako funguje portál PoSchodoch.sk

Každý užívateľ má pridelený reistračný kód a na jednom mieste môže dostať aktuálne informácie o svojom byte, (vyúčtovanie, zálohový predpis, analýzu platieb, informácie o upomienkach a iné) ale tiež za bytový dom, napríklad stav prostriedkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv.

OSBD NITRA na portáli uverejňuje aj každú zmluvu o dielo, zápisnice zo schôdzí a písomných hlasovaní a podobne. Je to možné aj vďaka prepojeniu so správcovským softvérom, takže informácie sú aktuálne.

Táto užitočná služba je spoplatnená sumou 0,16 EUR bez DPH za mesiac a poplatky za používanie portálu sú zúčtované v ročnom vyúčtovaní.

Postup pri registrácii na portáli PoSchodoch.sk

Ak ešte nie ste na portáli prihlásení alebo ste sa v minulosti odhlásili a chceli by ste službu opäť používať, môžete sa zaregistrovať na tejto web stránke: www.poschodoch.sk/registrationCode Registrácia trvá iba pár minút a potom budete mať prístup ku všetkým dôležitým informáciám, týkajúcich sa Vášho bytu a bytového domu.

Čo budete potrebovať:

  • počítač s prístupom na internet
  • váš registračný kód (vydá OSBD NITRA)
  • mobilný telefón kvôli autorizácii

Pri registrácii budete potrebovať registračný kód, ktorý identifikuje Váš byt a bytový dom, aby ste dostávali správne informácie.

Svoj registračný kód máte zobrazený v spodnej časti Vášho mesačného zálohového predpisu, alebo si ho vyžiadajte v klientskom centre, ktorý zadáte na stránke: www.poschodoch.sk/registrationCode

Systém vás vyzve, aby ste zadali svoje používateľské meno a bezpečné heslo – obe si určíte sami. Pre bezpečné overenie Vášho používateľského účtu budete potrebovať aj mobilný telefón a e-mail, kam Vám príde potvrdzovacia správa s kontrolnými kódmi.

Po overení a potvrdení Vám systém zriadi používateľské konto, cez ktoré sa budete vedieť vždy prihlásiť na portál www.poschodoch.sk a získať všetky potrebné informácie o správe svojho bytu a bytového domu.