DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Informačný portál PoSchodoch.sk

Na čo vám poslúži portál PoSchodoch.sk pre vlastníkov a používateľov bytov v správe OSBD

Ak chcete mať všetky informácie o svojom byte a bytovom dome vždy po ruke a na jednom mieste, je tu pre vás internetový portál PoSchodoch.sk. Tieto webové stránky slúžia na lepšiu informovanosť používateľov bytov a OSBD ho zaviedlo už v roku 2013.

Ako funguje portál PoSchodoch.sk

Každý používateľ má pridelený jedinečný kód a na jednom mieste môže dostať aktuálne informácie za svoj byt (vyúčtovanie, zálohový predpis, analýza platieb, informácie o upomienkach a iné), ale tiež za bytový dom, napríklad stav prostriedkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv i v samostatnom fonde na vodomery.

Družstvo na portáli uverejňuje aj každú zmluvu o dielo jednotlivých domov, zápisnice zo schôdzí a podobne. Je to možné aj vďaka prepojeniu so správcovským softvérom, takže informácie sú aktuálne a presné. Portál na pomoc klientom môže využívať aj Klientske centrum OSBD.

Táto užitočná služba je spoplatnená symbolickou sumou 0,12 EUR bez DPH za mesiac a poplatky za používanie portálu sú obsiahnuté v ročnom vyúčtovaní.

Postup pri registrácii na portáli PoSchodoch.sk

Ak ešte nie ste na portáli prihlásení alebo ste sa v minulosti odhlásili a chceli by ste službu opäť používať, môžete sa zaregistrovať na tejto web stránke: POSCHODOCH – Registrácia. Registrácia trvá iba pár minút a potom budete mať prístup ku všetkým dôležitým informáciám, týkajúcim sa vášho bytu a financií, správcu a bytového domu.

Čo budete potrebovať:

  • počítač s prístupom na internet
  • váš registračný kód (vydá OSBD)
  • mobilný telefón kvôli autorizácii

Pri registrácii budete potrebovať jedinečný registračný kód, ktorý identifikuje vás byt a bytový dom, aby ste dostávali správne informácie.

Svoj osobný registračný kód si vyžiadajte v Klientskom centre OSBD. Potom ho zadáte na stránke POSCHODOCH – Registrácia a nasledujete ďalšie pokyny.

Systém vás vyzve, aby ste zadali svoje používateľské meno a bezpečné heslo – obe si určíte sami. Pre bezpečné overenie vášho používateľského účtu budete potrebovať aj mobilný telefón a e-mail, kam vám príde potvrdzovacia správa s kontrolnými kódmi.

Po overení a potvrdení vám systém zriadi používateľské konto, cez ktoré sa budete vedieť vždy prihlásiť na portál PoSchodoch.sk a získať všetky potrebné informácie o financiách a správe svojho bytu a bytového domu. Celý proces – ak už máte registračný kód - by nemal trvať viac ako pár minút.