Energie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domov

OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Energie a financie

Ekonomika bytových domov

  • Domy v správe OSBD Nitra majú od roku 2008 samostatné účty.
  • Každý bytový dom má službový účet (prevádzkový účet bytového domu – nájomné, platby za energie) a fondový účet (Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu).
  • Stav financií možno sledovať aj cez portál poschodoch.sk.
  • Viac o ekonomike domov v OSBD

Všetko o kúrení v bytových domoch

  • Dozviete sa, kedy sa začína vykurovacia sezóna a ako sa na ňu pripraviť alebo čo robiť, ak nefunguje kúrenie.
  • Energetický slovníček základných pojmov, ktoré sú vo vyúčtovaní.
  • Viac o kúrení v bytových domoch