Energie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domov

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Energie a financie

Ekonomika bytových domov

  • Domy v správe OSBD Nitra majú od roku 2008 samostatné účty.
  • Každý bytový dom má službový účet (prevádzkový účet bytového domu – nájomné, platby za energie) a fondový účet (Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu).
  • Stav financií možno sledovať aj cez portál poschodoch.sk.
  • Viac o ekonomike domov v OSBD

Všetko o kúrení v bytových domoch

  • Dozviete sa, kedy sa začína vykurovacia sezóna a ako sa na ňu pripraviť alebo čo robiť, ak nefunguje kúrenie.
  • Energetický slovníček základných pojmov, ktoré sú vo vyúčtovaní.
  • Viac o kúrení v bytových domoch