Údržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBD

Centrálne stredisko údržby Klokočina

Centrálne stredisko údržby v Nitre (CSÚ) má svoju základňu na Klokočine, odkiaľ údržbárske tímy vyrážajú na tisíce opráv a zásahov ročne v Nitre a Vrábľoch. Momentálne zabezpečuje stredisko údržbu bytového fondu od 7:30 ráno do 15:30 a potom až do rána je pre bytové domy k dispozícii Havarijná služba pre poruchy elektriny a vody. Potrebné opravy a iné údržbárske práce teda družstvo ponúka 24 hodín každý deň, vrátane víkendov a sviatkov.

Údržba v bytoch v správe OSBD Nitra

Centrálne stredisko údržby (CSÚ) so sídlom Benkova 2, Nitra-Klokočina zabezpečuje opravy a údržbu pre bytové domy v zónach Chrenová,staré mesto, Klokočina a Vráble pre vlastníkov a nájomníkov bytových domov v správe a vlastníctve OSBD a zmluvných partnerov.

Základné kontakty na údržbu bytových domov a bytov:

Vedúci údržby (K. Latečka): 037 / 6 510 243

Majstri údržby (p. Duriš, p.Podlužanský): 037 / 6 510 301

Ekonómka údržby (faktúry, ceny) p. Maťová: 037 / 6 510 242

Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina: 037 / 6 510 301

Pracovisko Vráble

Nahlasovanie opráv vo Vrábloch: Ľ. Barátová 037 / 7 834 804

  Pozrite si cenník prác údržby

  Tlačivo na objednávku údržbárskych prác a opráv