Deratizácia v bytových domochDesinsekcia v bytových domoch

OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Hygiena v bytových domoch OSBD

Deratizácia, desinsekcia, hygiena a otázky zdravia

V bytových domoch a ich okolí sa môžu zhromažďovať hlodavce ako potkany a myši, ktoré robia šarapatu, alebo nepríjemný hmyz - termity či šváby.

Ďalším problémom býva vznik plesní vo vlhkých, zle vetraných priestoroch, ktorá môže byť pri dlhodobejšom vystavení zdraviu škodlivá.

Videli ste vo vašom bytovom dome potkana, šváby, mravce?

Čo robiť v takomto prípade? Deratizácie, desinsekcie a iné podobné problémy rieši družstvo vo svojich bytových domoch v súčinnosti so Zástupcom vlastníkov cez dodávateľské služby.

Deratizácia je likvidácia hlodavcov. Desinsekcia je likvidácia nežiaduceho hmyzu. Ak máte podozrenie, že váš dom takéto služby potrebje, kontaktujte Zástupcu vlastníkov vo svojom dome, prípadne priamo Technický úsek OSBD.

Celomestská deratizácia sa podľa nariadenia Mestského úradu vykonáva raz ročne v období september až október v spoločných priestoroch bytových domov. Ak je zásah potrebný mimo tohto času, tak Zástupca vlastníkov podá žiadanku na výkon deratizácie/desinsekcie a to bez ohľadu na to, či ide o spoločné priestory alebo byt.

Máte obavy z podozrivej plesne v dome, chodbe, pivnici?

Plesne vznikajú najmä pri veľkých teplotných rozdieloch a nedostatočnom vetraní. V prípade výskytu nebezpečne vyzerajúcej plesne to treba nahlásiť v Klientskom centre, Energetické oddelenie spolu s Technickým úsekom potom hľadá a snaží sa odstrániť príčinu vzniku plesne.

V prvom rade sa aplikuje sa protiplesňový náter a pokiaľ sa dá, opraví sa medzera, ktorá prepúšťa chlad alebo vlhkosť. Niekedy treba upraviť aj vetrací režim v postihnutých priestoroch. V prípade obavy z vzniku vážnych zdravotných problémov kontaktujte Regionálny úrad verejného zdravotníctva.