Deratizácia v bytových domochDesinsekcia v bytových domoch

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Hygiena v bytových domoch OSBD

Deratizácia, desinsekcia, hygiena a otázky zdravia

V bytových domoch a ich okolí sa môžu zhromažďovať hlodavce ako potkany a myši, ktoré robia šarapatu, alebo nepríjemný hmyz - termity či šváby.

Ďalším problémom býva vznik plesní vo vlhkých, zle vetraných priestoroch, ktorá môže byť pri dlhodobejšom vystavení zdraviu škodlivá.

Videli ste vo vašom bytovom dome potkana, šváby, mravce?

Čo robiť v takomto prípade? Deratizácie, desinsekcie a iné podobné problémy rieši družstvo vo svojich bytových domoch v súčinnosti so Zástupcom vlastníkov cez dodávateľské služby.

Deratizácia je likvidácia hlodavcov. Desinsekcia je likvidácia nežiaduceho hmyzu. Ak máte podozrenie, že váš dom takéto služby potrebje, kontaktujte Zástupcu vlastníkov vo svojom dome, prípadne priamo Technický úsek OSBD.

Celomestská deratizácia sa podľa nariadenia Mestského úradu vykonáva raz ročne v období september až október v spoločných priestoroch bytových domov. Ak je zásah potrebný mimo tohto času, tak Zástupca vlastníkov podá žiadanku na výkon deratizácie/desinsekcie a to bez ohľadu na to, či ide o spoločné priestory alebo byt.

Máte obavy z podozrivej plesne v dome, chodbe, pivnici?

Plesne vznikajú najmä pri veľkých teplotných rozdieloch a nedostatočnom vetraní. V prípade výskytu nebezpečne vyzerajúcej plesne to treba nahlásiť v Klientskom centre, Energetické oddelenie spolu s Technickým úsekom potom hľadá a snaží sa odstrániť príčinu vzniku plesne.

V prvom rade sa aplikuje sa protiplesňový náter a pokiaľ sa dá, opraví sa medzera, ktorá prepúšťa chlad alebo vlhkosť. Niekedy treba upraviť aj vetrací režim v postihnutých priestoroch. V prípade obavy z vzniku vážnych zdravotných problémov kontaktujte Regionálny úrad verejného zdravotníctva.