Kúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBD

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť
Máte pocit, že sa vonku už príliš ochladilo, ale u vás v byte sa nekúri? Je možné, že sa ešte nezačalo povinné vykurovanie...

Určený čas dodávky tepla na vykurovanie – vykurovacie obdobie – sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Túto problematiku upravuje Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. a vykonávacia Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Kedy začína dodávateľ tepla poskytovať teplo na vykurovanie

Vykurovať sa začína, ak vo vykurovacom období (1. 9. – 31. 5.) klesne priemerná denná teplota vonkajšieho vzduchu dva po sebe nasledujúce dni pod 13 stupňov Celzia a podľa predpovede počasia sa neočakáva zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúci deň nad 13◦ C.

Vonkajšia priemerná denná teplota sa vypočíta z vonkajších teplôt meraných v tieni o 7.00 hod., o 14.00 hod. a o 21.00 hod., pričom treba vylúčiť vplyv sálania okolitých stien bytových domov (t.j. nemerať teplotu medzi husto postavenými budovami, ale na voľnom priestranstve, kde voľne prúdi vzduch).

Priemer získame, keď sa súčet všetkých štyroch hodnôt – teplota nameraná o 21.00 h sa započítava dvakrát –, vydelí štyrmi. Ak táto priemerná hodnota po dva dni idúce za sebou nie je vyššia ako 13 stupňov Celzia, znamená to, že treba začať vykurovať.

Môže dodávateľ prerušiť už začatú dodávku tepla, ak sa oteplí?

Áno, v zákone sa uvádza, že dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch po sebe nasledujúcich dní nad 13◦ C a podľa predpovede sa v nasledujúcom dni neočakáva pokles pod túto hodnotu. Ak sa opätovne ochladí najmenej na dva dni, dodávateľ vykurovanie obnoví.

Ako sa pripraviť na vykurovaciu sezónu v bytovom dome

Termostatické hlavice je dobré v čase, keď sa nekúri, ale predovšetkým pred začiatkom vykurovacej sezóny (čiže pred 1. septembrom) nechať naplno otvorené. S reguláciou tepla v radiátoroch začínajte až po 2-3 dňoch od skutočného začiatku vykurovania.

Na začiatku vykurovacej sezóny treba odvzdušniť radiátory v bytoch na vrchných poschodiach, pokiaľ nie sú nainštalované samoodvzdušňovacie ventily. Na proces dozrie zástupca vlastníkov bytov, ktorý obyvateľov horných bytov o tejto potrebe informuje.

Po začatí dodávky tepla vo vykurovacom období a spustení ústredného kúrenia v bytovom dome by za predpokladu, že vykurovací systém je funkčný a odvzdušnený, malo vo vašom byte kúriť.

Bytový dom má tiež svoju UK miestnosť (na reguláciu ústredného kúrenia), kde možno centrálne upraviť prietočnosť systému. Toto sa využíva napríklad po celkovej obnove, keď zateplený dom už netreba toľko vykurovať.