Informácie OSBD Nitra

Najnovšie aktuality a oznamy

Obnova Centrálneho strediska údržby Klokočina

Obnova Centrálneho strediska údržby Klokočina

Výsledok obnovy Centrálneho strediska údržby nás teší, pretože bol navrhnutý odlišný architektonický ráz niektorých častí fasády, čo sa stretlo s veľmi priaznivou odozvou u prispievateľov sociálnych sietí a tiež sa nám podaril vyčariť aj úsmev na tvárach okolo idúcich ľudí.
Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky
Nová vyhláška 503/2022 Z.Z. o rozpočítavaní tepla

Nová vyhláška 503/2022 Z.Z. o rozpočítavaní tepla

Zmena pravidiel rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej vody v súvislosti s vydaním Vyhlášky č. 503/2022 Z.z.

Dôležité informácie a dokumenty od OSBD

V sekcii Aktuality nájdete tieto novinky a informácie

 prejsť na sekciu Aktuality

Dôležité informácie pre vlastníkov bytov v správe OSBD:

  • Schôdze zástupcov vlastníkov bytov v správe OSBD
  • Výsledky hlasovaní zástupcov vlastníkov
  • Voľby do orgánov družstva a výmeny na kľúčových postoch

Aktuality z Okresného stavebného bytového družstva:

  • Novinky v službách OSBD Nitra: nové služby a zmeny v existujúcich službách
  • Klientske centrum: Dôležité informácie Klientskeho centra pre vlastníkov a nájomníkov
  • Každodenný chod OSBD: Novinky a zaujímavosti o aktivitách OSBD Nitra

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie:

 Všetky potrebné tlačivá pre klientov OSBD vo formáte PDF

 Dôležité dokumenty OSBD, týkajúce sa chodu družstva alebo bytových domov v jeho správe

Zákony a vyhlášky:

 prejsť na Zákony a vyhlášky

  • Dôležité legislatívne zmeny, týkajúce sa bytových družstiev a bytového fondu
  • Novely relevantných zákonov, týkajúcich sa vlastníctva bytov a správy bytových domov
  • Relevantné smernice a usmernenia pri zmene zákonov

Ochrana osobných údajov:

 Informácia o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov v informačných systémoch OSBD Nitra

 Žiadosť o informácie, zmenu či výmaz osobných údajov z informačných systémov OSBD Nitra