Oznamujeme Vám, že dnes 20.08.2019 (utorok) bude pracovná doba ukončená o 13,00 hod vrátane Klientskeho centra. Centrálne stredisko údržby na Klokočine bude v riadnej prevádzke.. 

Kde sa platí smetné (poplatok za smeti)?

Kde sa platí smetné (poplatok za smeti)?

"Smetné" alebo miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí mestskému úradu.

Registráciu a vyhlásenie o počte osôb žijúcich v domácnosti podáte na klientskom centre Mestského úradu v Nitre. Rozpis platieb vám zašlú poštou a platiť môžete troma spôsobmi: bankovým prevodom, zloženkou na pošte alebo priamo v pokladni Mestského úradu.