Aktuality OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Technologické odstávky kotolní v roku 2020

Technologické odstávky kotolní v roku 2020

Oznamujeme užívateľom bytov v správe OSBD Nitra, že technologické odstávky kotolní v roku 2020 budú prebiehať podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

Plánované technologické odstávky konkrétnych kotolní pre domy v správe OSBD Nitra v roku 2020. V čase odstávok nebude dodávaná teplá voda.

Opätovné spustenie bude podľa rozpisu v posledný deň odstávky popoludní po natlakovaní systému (pozri poznámky pod rozpisom odstávok).

Zoznam domov napojených na jednotlivé kotolne K1, VS4 atď. nájdete v sekcii Tlačivá a dokumenty - Údržba, kúrenie - Napojenie bytových domov na kotolne.

Rozpis plánovaných odstávok pre bytové domy OSBD Nitra

01.06.  - 04.06.2020  VS8
01.06.  - 04.06.2020  VS9
08.06.  - 11.06.2020  VS11
08.06.  - 11.06.2020 Za Ferenitkou 23
15.06.  - 18.06.2020 Wilson.nábr. 130
15.06. -  18.06.2020 Mostná 7
22.06.  - 25.06.2020 K1
22.06.  - 25.06.2020 K3
29.06.  - 02.07.2020  K2
29.06.  - 02.07.2020 C1
06.07.  - 09.07.2020  VS7
06.07.  - 09.07.2020 K4
13.07.  - 16.07.2020 K5
13.07.  - 16.07.2020 VS10
20.07.  - 22.07.2020 K6
20.07.  - 22.07.2020 Rázusova
27.07.  - 29.07.2020  Kotolňa Párovce
29.06. -  01.07.2020 Sídlisko Lúky Vráble
22.06. -  24.06.2020 Sídlisko Žitava Vráble
15.06. -  16.06.2020 Sídlisko Kaška Vráble

Na kotolniach K6, Rázusova  a Kotolňa Párovce bude systém TÚV tlakovaný v utorok dopoludnia a TÚV bude dodávaná popoludní v stredu.
Na kotolniach VS7, VS8,  VS9, VS10, K1, K2, K3, K4, K5, C1 a Wilsonovo nábrežie bude systém TÚV tlakovaný v stredu dopoludnia a TÚV bude dodávaná popoludní vo štvrtok.