Na základe splnených podmienok vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. §1 ods. 2 na zahájenie vykurovania vo vykurovacej sezóne 2019-2020, Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s spúšťa dnešným dňom dodávku tepla pre ústredné vykurovanie.

Chcem si inštalovať klimatizačnú jednotku, striešku na balkón / realizovať inú úpravu zvonka. Ako postupovať?

Chcem si inštalovať klimatizačnú jednotku, striešku na balkón / realizovať inú úpravu zvonka. Ako postupovať?

Pokiaľ chcete umiestniť nejaké zariadenie na dom zvonka (na obvodový plášť a strešný plášť bytového domu), potrebujete informovať OSBD a získať súhlas z kancelárie hlavného architekta mesta.

Ide napríklad, ale nielen, o tieto inštalácie: strieška nad balkónom, sušiak na balkónovom zábradlí zvonka, klimatizačná jednotka na fasáde, satelitný prijímač, zasklenie balkóna/loggie.

Potrebné dokumenty:

Dokumenty ako stavebných úpravách (žiadosť o predbežný súhlas, vyjadrenie realizačnej firmy + súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov daného bytového domu v správe OSBD

vzor tlačiva v PDF

Ďalší postup:

  • Klientske centrum OSBD vašu žiadosť o úpravy na fasáde zaregistruje (neudeľuje predbežný súhlas).
  • Rovnaké dokumenty doručíte potom na Mestský úrad, ktorý sa k zamýšľaným úpravám vyjadrí a svoje rozhodnutie oznámi OSBD.
  • Upozornenie: udelenie súhlasu / nesúhlasu s úpravami, ktoré zasahujú do fasády resp. obvodového plášťa bytových domov je výlučne v právomoci mestského architekta.