DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Chcem si inštalovať klimatizačnú jednotku, striešku na balkón / realizovať inú úpravu zvonka. Ako postupovať?

Chcem si inštalovať klimatizačnú jednotku, striešku na balkón / realizovať inú úpravu zvonka. Ako postupovať?

Pokiaľ chcete umiestniť nejaké zariadenie na dom zvonka (na obvodový plášť a strešný plášť bytového domu), potrebujete informovať OSBD a získať súhlas z kancelárie hlavného architekta mesta.

Ide napríklad, ale nielen, o tieto inštalácie: strieška nad balkónom, sušiak na balkónovom zábradlí zvonka, klimatizačná jednotka na fasáde, satelitný prijímač, zasklenie balkóna/loggie.

Potrebné dokumenty:

Dokumenty ako stavebných úpravách (žiadosť o predbežný súhlas, vyjadrenie realizačnej firmy + súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov daného bytového domu v správe OSBD

vzor tlačiva v PDF

Ďalší postup:

  • Klientske centrum OSBD vašu žiadosť o úpravy na fasáde zaregistruje (neudeľuje predbežný súhlas).
  • Rovnaké dokumenty doručíte potom na Mestský úrad, ktorý sa k zamýšľaným úpravám vyjadrí a svoje rozhodnutie oznámi OSBD.
  • Upozornenie: udelenie súhlasu / nesúhlasu s úpravami, ktoré zasahujú do fasády resp. obvodového plášťa bytových domov je výlučne v právomoci mestského architekta.