Aktuality OSBD

Obnova Centrálneho strediska údržby Klokočina

Obnova Centrálneho strediska údržby Klokočina
Výsledok obnovy Centrálneho strediska údržby nás teší, pretože bol navrhnutý odlišný architektonický ráz niektorých častí fasády, čo sa stretlo s veľmi priaznivou odozvou u prispievateľov sociálnych sietí a tiež sa nám podaril vyčariť aj úsmev na tvárach okolo idúcich ľudí.

Obnova Centrálneho strediska údržby Klokočina v roku 2023

Stredisko údržby Klokočina bolo skolaudované v roku 1982. Od svojho začiatku bola prostredníctvom uvedeného strediska údržby zabezpečovaná údržba a starostlivosť o bytové domy v Starom meste - Párovce, na sídlisku Klokočina a Čermáň a neskôr aj na sídlisku Diely. V roku 2008 nastala reorganizácia zabezpečovania údržby jednotlivými strediskami údržby tým, že vzniklo jedno Centrálne stredisko údržby Klokočina so sídlom na Benkovej ulici. Pôsobnosť centrálneho strediska údržby v oblasti poskytovaných údržbárskych služieb sa rozšírila na všetky domy v správe OSBD Nitra, t.j. aj pre bytové domy na sídlisku Chrenová, Wilsonovo nábrežie, ale aj pre bytové domy vo Vrábľoch.

Nakoľko v roku 2023 uplynulo už 41 rokov od kolaudácie údržbárskeho strediska a tak, ako nami spravované bytové domy „prechádzali“ postupne kompletnou obnovou najmä fasád a striech, tak aj OSBD Nitra pristúpilo k obnove Centrálneho strediska údržby a to zateplením fasády a strechy administratívnej budovy, k náteru fasády na budove skladu, garážach a dielňach, k náteru kovových konštrukcií a vyregulovaniu systému ÚK.

Výsledok obnovy Centrálneho strediska údržby nás teší, pretože bol navrhnutý odlišný architektonický ráz niektorých častí fasády, oproti klasickej farebnej štruktúre, čo sa stretlo s veľmi priaznivou odozvou jednak u prispievateľov sociálnych sietí a jednak sa nám týmto dielom podaril vyčariť aj úsmev na tvárach okolo idúcich ľudí.

Preto nás veľmi teší, že sme mohli spolupracovať s autorom tohto diela – p.Roman Barcík - DON CETYS.
Ďakujeme

csu klokočina csu klokočina

csu klokočina csu klokočina