Stavebné úpravy v bytoch OSBDStavebné úpravy v bytoch OSBDStavebné úpravy v bytoch OSBDStavebné úpravy v bytoch OSBDStavebné úpravy v bytoch OSBD

Stavebné úpravy v bytoch v správe OSBD

Potrebujete si najskôr stavebné úpravy podrobne premyslieť, prediskutovať s odborníkmi a pripraviť potrebné podklady a tlačivá pre OSBD, prípadne aj pre Mestský úrad, keďže mnohé stavebné úpravy v bytoch v bytových domoch podliehajú ohlasovacej povinnosti. Tiež je v rámci udržiavania susedských vzťahov dobré informovať susedov včas o stavebných prácach, aj pokiaľ nie je potrebné ich vyjadrenie na predbežný súhlas so stavebnými prácami.

Na čo sa zabúda pri stavebných úpravách v bytových domoch

V Klientskom centre vám poskytnú poradenstvo

Keď sa rozhodnete pre stavebné úpravy, je dobré zastaviť sa osobne v Klientskom centre OSBD (je otvorené denne), prípadne aspoň zatelefonovať alebo napísať e-mail. Vyhnete sa neželaným problémom.

Skúsení pracovníci centra vám ochotne a bezplatne poradia: či pri plánovanej úprave potrebujete súhlasy a povolenia (pri väčšine sú potrebné), poskytnú vzory tlačív, ak ste ich nenašli na tejto webovej stránke, pomôžu navrhnúť najvhodnejší postup a vyriešiť prípadné nejasnosti.

Pri väčšine stavebných úprav máte zo zákona informačnú povinnosť

Môžete mať informačnú povinnosť voči iným vlastníkom, bytovému družstvu alebo aj Mestskému úradu. Zistite, či to platí vo vašom prípade.

Ide o to, že rôzne stavebné úpravy môžu ohroziť nielen pohodu vo vchode (ruch, prach, odpad), ale najmä bezpečnosť a statiku stavby – preto v konkrétnych prípadoch potrebujete súhlasy a vyjadrenia expertov. Platí to bez výnimky pri každom zásahu do nosných priečok, ale ani zďaleka nie len pri nich.

Mnohí vlastníci bytov pred začatím stavebných úprav neprídu do Klientskeho centra ani nekontaktujú OSBD, čo je na škodu. Pozor: ak sa zistí, že ste urobili nepovolenú úpravu (napríklad vybúranie nosnej priečky bez povolenia alebo zásah do fasády domu), správca má zo zákona právomoc vykonať kontrolu alebo osloviť miestny stavebný úrad, aby problematické zásahy skontroloval. V prípade zistenia nelegálneho zásahu môže úrad nariadiť zjednanie nápravy (zlegalizovanie) alebo aj odstránenie úpravy, a to pod hrozbou pokuty.

Získanie súhlasu ostatných vlastníkov bytov

Pri zásadných stavebných úpravách potrebujete súhlas vlastníkov bytov, ktoré bezprostredne susedia s vaším. Pri niektorých úpravách dokonca aj nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. Ale táto podmienka sa môže vzťahovať aj na menšie úpravy – poraďte sa v Klientskom centre OSBD alebo s vaším zástupcom vlastníkov.

Novelizovaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov okrem iného hovorí, že ak počas stavebných prác v neprimeranom rozsahu rušíte druhých užívateľov, musíte mať súhlas nadpolovičnej väčšiny. Takže to môže platiť aj pre hlučné budovanie podhľadu (pri vŕtaní do stien), na čo sa inak informačná povinnosť nevzťahuje.

Potrebné dokumenty pre stavebné úpravy v byte:

Pri mnohých stavebných úpravách budete potrebovať dokumenty 1-4 z nasledujúceho zoznamu, pri niektorých 1-7.

V závislosti od typu stavebných zásahov sa proces schvaľovania mierne odlišuje (pozri príklady nižšie).

 1. Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
 2. Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru
 3. Vyjadrenie vlastníkov susediacich bytov
 4. Jednoduchú projektovú dokumentáciu - nárys plánovaných úprav
 5. Vyjadrenie statika (prestavby, búranie priečok)
 6. Vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny vlastníkov k stavebným úpravám (pre tehlové alebo porobetónové domy)
 7. Ohlásenie na Mestský úrad - v niektorých prípadoch (prestavby, búranie priečok, zasahovanie do fasád...)

Tieto dokumenty prinesiete do Klientskeho centra a po zaplatení administratívneho poplatku 10 eur vám ODBD vydá na počkanie predbežný súhlas so stavebnými úpravami.

 Stiahnuť dokumenty v PDF

 Viac o ohlasovaní stavebných úprav

Príklady typov stavebných úprav v byte:

Prestavba bytového jadra:

 • Ak má byť nové bytové jadro zo sadrokartónu, postačuje doručiť OSBD vyššie uvedené dokumenty a získať od družstva súhlas so stavebnou úpravou.
 • Ak plánujete murované bytové jadro, musíte si splniť navyše ohlasovaciu povinnosť voči Mestskému úradu: Budete potrebovať Predbežný súhlas OSBD + vyššie uvedené dokumenty (v druhom origináli, jeden si necháva OSBD).

Podhľady / Podlahy / Výmena sanity (vaňa, umývadlo, WC)

 • Nepotrebujete žiadne povolenia.

Búranie priečok v byte

 • Na akékoľvek búranie kompletných priečok (nosných aj nenosných) treba na súhlas OSBD a Mestského úradu dodať aj posudok statika + všetky ostatné dokumenty spomínané vyššie.
 • Ak plánujete vybúrať otvor do nenosnej priečky, treba sa vopred informovať o povolených úpravách a postupoch. (pozri základnú informáciu od Technického úseku OSBD)
 • Pri plánovaných úpravách nosných priečok treba VŽDY posudok statika.
 • Informácie o tom, ktoré priečky sú nosné, si môžete vyžiadať z archívu OSBD Nitra – prostredníctvom Klientskeho centra.