Kontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - klientske centrumKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - stredisko údržby

OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Adresár kontaktov OSBD Nitra

Úsek riaditeľa Dlhá 4
predvoľba  pre Nitru je 037+

Sekretariát riaditeľa: Mgr. O. Slišková 692 78 21 
Prevody bytov do vlastníctva: D. Pavlíková 69278 24
Technik BOZP a PO: M. Slatina 69278 28
Správca siete: Ing. J. Fedorkovičová 69278 25
Ref.člen. vzťahov: Mgr. K. Ponecová 69278 30
Právne oddelenie: JUDr. J. Kubicová 69278 29
Právne oddelenie: Ing. A. Samotij Sabbaghová 69278 22
Klientske centrum 69278 41,42
   
   
   
   
   

Ekonomický úsek Dlhá 4

Sekretariát ekon. námestníka: Bc. M. Bolfová 69278 05
Refer.plánovania a financií: Ing. L. Valnohová 69278 06
Učtáreň nájomného: (Dršková,Bernáthová,Laurová) 69278 07
Finančná učtáreň: (Kolh.,R.Szórad.,Lauk.,Mgr.Ďurčová) 69278 08
Personálne oddelenie: R. Zimmermannová 69278 10
Učtáreň nájomného: O. Holečková 69278 11
Vedúca finančnej: učtárne M. Žitná 69278 12
Referent člen. podielov: K. Hanková 69278 14
Vedúca učtárne nájomného: E. Skovajová 69278 35

Technický úsek Dlhá 4

Sekretariát technického námestníka 69278 32
Vedúci dodávateľskej údržby: Ing. M. Gajdoš 69278 47
Technik dodávateľskej údržby: V. Lauko 69278 45
Technik dodávateľskej údržby: Ing. M. Dovičovič 69278 33
Technik dodávateľskej údržby: J. Večeřa 69 278 33
Vedúci energetického oddelenia: Ing. J. Beneš 69278 44
Technici energ.oddelenia: Ing. Š. Kurča, Ľ. Adámek 69278 46
Technik  výťahov: A. Zdychavská 69278 34

Centrálne stredisko údržby KLOKOČINA

CSÚ zabezpečuje opravy a údržbu pre Chrenovú,Párovce a Klokočinu

Vedúci údržby: K. Latečka 65102 43
Majstri údržby: S. Múdry, M. Duriš, Ľ. Gregor 65103 01
Ekonómka údržby: Z. Maťová 65102 42

Nahlasovanie opráv

Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina 037/65103 01

Stredisko údržby Vráble

Nahlasovanie vo Vrábľoch O. Pichňová 037/78 348 04

HAVARIJNÁ SLUŽBA

0905 387 890
Nahlasovanie opráv: pracovné dni od 16:00 do 7:00 hod.
V sobotu, nedeľu a dni prac. voľna: 24 hodín
 

Údaje z obchodného registra

Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo
Sídlo: Dlhá č.4, 950 50 Nitra
Právna forma: družstvo
IČO: 36 526 029
zapísané v obchodnom registri Okresného
súdu v Nitre, odd. Dr., vl.č.10011/N

Poštová adresa :
Okresné stavebné bytové družstvo
Dlhá ul. č. 4
P.O. BOX 23
950 50 Nitra

E-mailové adresy

osbdnr@osbdnr.sk
Centrálny email OSBD
riaditel@osbdnr.sk
JUDr. Marián Betka, riaditeľ a prokurista
klient_centrum@osbdnr.sk
Klientske centrum
sliskova@osbdnr.sk
Mgr. Oľga Slišková, sekretariát riaditeľa
ponecova@osbdnr.sk
Mgr. Katarína Ponecová referentka čl.vzťahov
kubicova@osbdnr.sk
JUDr. Jana Kubicová, právnička družstva
pavlikova@osbdnr.sk
Dana Pavlíková, ref. bytovej agendy
 
sabbaghova@osbdnr.sk
Ing. Aida Sabbaghová, právne odd.
fedorkovicova@osbdnr.sk
Ing. Jarmila Fedorkovičová, správca siete
samotij@osbdnr.sk
Ing. Vladimír Samotij, ekom.námestník
bolfova@osbdnr.sk
Marcela Bolfová, sekretariát ek.nám.
valnohova@osbdnr.sk
Ing. Lívia Valnohová, ref. financií
 
zimmermannova@osbdnr.sk
Renata Zimmermannová, oddelenie PAM
zitna@osbdnr.sk
Mária Žitná vedúca, finačnej účtárne
skovajova@osbdnr.sk
Elena Skovajová vedúca nájomného
duben@osbdnr.sk
Ing. Zdenko Dubeň, technický námestník
kukuckova@osbdnr.sk
Iveta Kukučková, sekret.TN
gajdos@osbdnr.sk
Ing. Mikulaš Gajdoš, vedúci dodáv. údržby
vecera@osbdnr.sk
Jaroslav Večera, technik dodáv.údržby
dovicovic@osbdnr.sk
Ing. Mário Dovičovič, technik dodáv.údržby
lauko@osbdnr.sk
Vladimír Lauko, technik dodáv. údržby
benes@osbdnr.sk
Ing. Ján Beneš, vedúci energetického odd.
adamek@osbdnr.sk
Ľubomír Adámek, energet.odd.
kurca@osbdnr.sk
Ing. Štefan Kurča, energet.odd.
latecka@osbdnr.sk
Karol Latečka, vedúci CSÚ
paska@osbdnr.sk
Milan Paška, vedúci MTZ
mudry@osbdnr.sk
Stanislav Múdry, majster CSÚ
gregor@osbdnr.sk
Ľuboš Gregor, CSÚ
vrable@osbdnr.sk
Oľga Pichňová, referent údržby Vráble