Kontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - klientske centrumKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - stredisko údržby

Adresár kontaktov OSBD Nitra

     
     

Úsek riaditeľa Dlhá 4
predvoľba  pre Nitru je 037+

Sekretariát riaditeľa:
Ing.Vnučková
692 78 21     
Prevody bytov do vlastníctva: Pavlíková 69278 24    
Správca siete:
M.Vereš
69278 25    
Ref.člen. vzťahov:
Mgr. Ponecová
69278 30    
Právne oddelenie:
JUDr. Kubicová
69278 29    
Klientske centrum

69278 41,42

0905 433 765

   
 

 

   

Ekonomický úsek Dlhá 4

   

Sekretariát ekon. námestníka, upratovanie BD. Ing.Hudáková

69278 05    
Refer.plánovania financií
a poistenia: Ing. Valnohová
69278 06    
Vedúca učtárne nájomného:  Skovajová 69278 35    
Učtáreň nájomného: Dršková,Bernáthová,Laurová 69278 07    
Vedúca finančnej učtárne: Lauková 69278 12    
Finančná učtáreň:
Kolhová
69278 08    
Finančná učtáreň:
Szóradová, Mgr.Ďurčová
69278 08    
Personálne oddelenie: Zimmermannová 69278 10    
Personálne oddelenie:
Bc. Bolfová
69278 09    
Referent člen. podielov:
Hanková
69278 13    
       

Technický úsek Dlhá 4

   
Sekretariát technického námestníka:Dovičovičová 69278 32    
Vedúci dodávateľskej údržby: Ing. Gajdoš 69278 47    
Technik dodávateľskej údržby:  Lauko 69278 45    
Technik dodávateľskej údržby: Ing. Dovičovič 69278 33    
Technik dodávateľskej údržby: Večeřa 69 278 33    
Vedúci energetického oddelenia: Ing. Beneš 69278 44    
Technici energ.oddelenia: Dobiašová, Adámek 69278 46    
Technik energ. oddelenia
a elektriny:
Ing. Košťál.PhD
69278 43    
Technik BOZP a PO:
Slatina
69278 47    
       

Centrálne stredisko údržby KLOKOČINA

CSÚ zabezpečuje opravy a údržbu pre Chrenovú,Párovce a Klokočinu

   
Vedúci údržby: Latečka 65102 43    
Majstri údržby: Duriš, Gregor 65103 01    
Ekonómka údržby: Maťová 65102 42    
Zásobovanie : Paška               65040 19      

Nahlasovanie opráv

   
Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina 037/65103 01    

Stredisko údržby Vráble

   
Nahlasovanie vo Vrábľoch  Barátová 037/78 348 04    

HAVARIJNÁ SLUŽBA

   
0905 387 890
Nahlasovanie opráv: pracovné dni od 16:00 do 7:00 hod.
V sobotu, nedeľu a dni prac. voľna: 24 hodín
 

Údaje z obchodného registra

Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo
Sídlo: Dlhá 4, 950 50 Nitra
Právna forma: družstvo
IČO: 36 526 029
zapísané v obchodnom registri Okresného
súdu v Nitre, odd. Dr., vl.č.10011/N

Poštová adresa :
Okresné stavebné bytové družstvo
Dlhá ul. 4
P.O. BOX 23
950 50 Nitra

E-mailové adresy

osbdnr@osbdnr.sk
Centrálny email OSBD
riaditel@osbdnr.sk
Ing.Zdenko Dubeň, riaditeľ a prokurista
vnuckova@osbdnr.sk
Ing. Patrícia Vnučková, sekretariát riaditeľa

klientcentrum@osbdnr.sk
dubenova@osbdnr.sk

Klientske centrum

ponecova@osbdnr.sk
Mgr. Katarína Ponecová referentka čl.vzťahov
kubicova@osbdnr.sk
JUDr. Jana Kubicová, právnička družstva
pavlikova@osbdnr.sk
Dana Pavlíková, ref. bytovej agendy

it@osbdnr.sk
Michal Vereš, IT-technik, správa siete

 
Ekonomický úsek
matuska@osbdnr.sk
Ing. Marian Matuška, ekom.námestník
valnohova@osbdnr.sk
Ing. Lívia Valnohová, ref. financií a poistenia
zimmermannova@osbdnr.sk
Renata Zimmermannová, oddelenie PAM

bolfova@osbdnr.sk
Bc. Marcela Bolfová, oddelenie PAM

laukova@osbdnr.sk
Jana Lauková, vedúca finačnej účtárne
skovajova@osbdnr.sk
Elena Skovajová vedúca nájomného
 
Technický úsek
boledovic@osbdnr.sk
Milan Boledovič, technický námestník
dovicovicova@osbdnr.sk
Sidónia Dovičovičová, sekret.TN
gajdos@osbdnr.sk
Ing. Mikulaš Gajdoš, vedúci dodáv. údržby
vecera@osbdnr.sk
Jaroslav Večera, technik dodáv.údržby
dovicovic@osbdnr.sk
Ing. Mário Dovičovič, technik dodáv.údržby
lauko@osbdnr.sk
Vladimír Lauko, technik dodáv. údržby
benes@osbdnr.sk
Ing. Ján Beneš, vedúci energetického odd.
adamek@osbdnr.sk
Ľubomír Adámek, energet.odd.
kostal@osbdnr.sk
Ing. Peter Košťál,PhD, technik energet. odd.
slatina@osbdnr.sk
Miloš Slatina, technik BOZP a PO
 
Centrálne stredisko údržby
latecka@osbdnr.sk
Karol Latečka, vedúci CSÚ
paska@osbdnr.sk
Milan Paška, vedúci MTZ

duris@osbdnr.sk
Marián Ďuriš, majster CSÚ

gregor@osbdnr.sk
Ľuboš Gregor, CSÚ
vrable@osbdnr.sk
Ľubica Barátová, referent údržby Vráble