Kontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - klientske centrumKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - stredisko údržby

Adresár kontaktov OSBD Nitra

     
     

Úsek riaditeľa Dlhá 4
predvoľba  pre Nitru je 037+

Sekretariát riaditeľa:
Ing. Andrášiková
692 78 21     
IT, správca siete:
M.Vereš
69278 25    
Ref. schôdze a písomné hlasovania:
Mgr. Ponecová
69278 30    
Právnik družstva:
JUDr. Kubicová
69278 29    
       
Klientske centrum 69278 41,42    
  0905 433 765    
       

Ekonomický úsek Dlhá 4

   

Sekretariát ekon. námestníka, referent člen. podielov: Ing.Sabbaghová

69278 13    
Refer.plánovania financií
a poistenia: Ing.Valnohová
69278 06    
Vedúci učtárne nájomného:  Mičík 69278 35    
Upratovanie BD:
Daniel Mičík
69278 35    

Učtáreň nájomného: Bernáthová, Zámočniková

69278 07    
Učtáreň nájomného: Kiková 69278 11    
Prevody bytov do vlastníctva: Kiková 69278 11    
Vedúca finančnej učtárne: Lauková 69278 12    
Finančná učtáreň:
Kolhová
69278 08    
Ing.Hudáková 69278 05    
Finančná učtáreň:
Szóradová, Mgr.Ďurčová
69278 08      
Personálne oddelenie: Zimmermannová 69278 10    
Personálne oddelenie:
Bc. Bolfová
69278 09    
       

Technický úsek Dlhá 4

   
Sekretariát technického námestníka:Dovičovičová 69278 32    
Technik dodávateľskej údržby:  Lauko 69278 45    
Technik dodávateľskej údržby: Ing. Dovičovič 69278 33    
Technik dodávateľskej údržby: Večeřa 69278 33    
Vedúci energetického oddelenia: Ing. Beneš 69278 44    
Technici energ.oddelenia: Dobiašová, Adámek 69278 46    
Technik energ. oddelenia
a elektriny:
Ing. Košťál.PhD
69278 43    
Technik BOZP a PO:
Slatina
69278 28    
       
       

Centrálne stredisko údržby KLOKOČINA

CSÚ zabezpečuje opravy a údržbu pre Chrenovú,Párovce a Klokočinu

   
Vedúci údržby: Latečka 65102 43    
Majstri údržby: Duriš, Podlužanský, Sirotek 65103 01    
Ekonómka údržby: Maťová 65102 42    
          

Nahlasovanie opráv

   
Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina 037/65 103 01    

Stredisko údržby Vráble

   
Nahlasovanie vo Vrábľoch  Barátová 037/78 348 04    

HAVARIJNÁ SLUŽBA

   
NITRA - 0905 387 890
VRÁBLE - 0905 788 005
 
Nahlasovanie opráv: pracovné dni od 16:00 do 7:00 hod.
V sobotu, nedeľu a dni prac. voľna: 24 hodín
 

Údaje z obchodného registra

Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo
Sídlo: Dlhá 4, 950 50 Nitra
Právna forma: družstvo
IČO: 36 526 029
zapísané v obchodnom registri Okresného
súdu v Nitre, odd. Dr., vl.č.10011/N

Poštová adresa :
Okresné stavebné bytové družstvo
Dlhá ul. 4
P.O. BOX 23
950 50 Nitra

E-mailové adresy

osbdnr@osbdnr.sk
Centrálny email OSBD
riaditel@osbdnr.sk
Ing.Zdenko Dubeň, riaditeľ a prokurista
andrasikova@osbdnr.sk
Ing.Marcela Andrašiková, sekretariát riaditeľa

dubenova@osbdnr.sk
klientcentrum@osbdnr.sk

Klientske centrum

ponecova@osbdnr.sk
Mgr. Katarína Ponecová referentka schôdze vlastníkov, pisomné hlasovania
kubicova@osbdnr.sk
JUDr. Jana Kubicová, právnička družstva

it@osbdnr.sk
Michal Vereš, IT-technik, správa siete

 
Ekonomický úsek
matuska@osbdnr.sk
Ing. Marian Matuška, ekon.námestník
sabbaghova@osbdnr.sk
Ing. Aida Sabbaghová, sekretariát ekon. námestníka 
valnohova@osbdnr.sk
Ing. Lívia Valnohová, úvery a poistenie
zimmermannova@osbdnr.sk
Renáta Zimmermannová, oddelenie PAM

bolfova@osbdnr.sk
Bc. Marcela Bolfová, oddelenie PAM

laukova@osbdnr.sk
Jana Lauková, vedúca finačnej účtárne
micik@osbdnr.sk
Daniel Mičík, vedúci nájomného oddelania
kikova@osbdnr.sk
Patrícia Kiková, ref. bytovej agendy
 
Technický úsek
boledovic@osbdnr.sk
Milan Boledovič, technický námestník
dovicovicova@osbdnr.sk
Sidónia Dovičovičová, sekret.TN
vecera@osbdnr.sk
Jaroslav Večeřa, technik dodáv.údržby
dovicovic@osbdnr.sk
Ing. Mário Dovičovič, technik dodáv.údržby
lauko@osbdnr.sk
Vladimír Lauko, technik dodáv. údržby
benes@osbdnr.sk
Ing. Ján Beneš, vedúci energetického odd.
adamek@osbdnr.sk
Ľubomír Adámek, energet.odd.
kostal@osbdnr.sk
Ing. Peter Košťál,PhD, technik energet. odd.
slatina@osbdnr.sk
Miloš Slatina, technik BOZP a PO
paska@osbdnr.sk
Milan Paška, referent dod. údržby.
 
Centrálne stredisko údržby
latecka@osbdnr.sk
Karol Latečka, vedúci CSÚ

duris@osbdnr.sk
Marián Ďuriš, majster CSÚ

podluzansky@osbdnr.sk
Pavol Podlužanský, CSÚ
sirotek@osbdnr.sk
Jozef Sirotek, majster CSÚ
vrable@osbdnr.sk
Ľubica Barátová, referent údržby Vráble