Kontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - klientske centrumKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - stredisko údržby

Fakturačné údaje Okresné stavebné bytové družstvo

Fakturačné údaje správcu

Použijú sa v prípade, že práce, služby, materiál, tovar je dodávaný pre potreby Okresného stavebného bytového družstva. Vtedy treba na faktúre uviesť ako odberateľa Okresné stavebné bytové družstvo s touto fakturačnou adresou:

Okresné stavebné bytové družstvo,
Dlhá ul.č.4
950 50 Nitra

IČO: 36526029
DIČ: 2021378821
IČ DPH: SK2021378821

Fakturačné údaje bytového domu

Použijú sa v prípade, že práce, služby, materiál, tovar sú dodávané na údržbu spoločných priestorov v bytovom dome, ktorý je konečný spotrebiteľ. Vtedy treba na faktúre uviesť ako odberateľa príslušný bytový dom s nasledujúcimi údajmi:

Vlastníci bytov a NP...(uviesť ulicu a číslo bytového domu)
v zastúpení: Okresné stavebné bytové družstvo
Dlhá ul. č.4
950 50 Nitra
IČO: 36256029
DIČ: 2021378821

Z pohľadu zákona o DPH, ak Okresné stavebné bytové družstvo,ako správca bytového domu koná v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak konečným príjemcom plnení sú fyzické osoby (jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov).