Volebný poriadok pre voľby do orgánov OSBD Nitra

Volebný poriadok je vnútornou družstevnou normou, ktorá upravuje podmienky, spôsob a priebeh volieb do orgánov Okresného stavebného bytového družstva, so sídlom Dlhá č.4, 950 50 Nitra.

Volenými orgánmi družstva sú:

  • zhromaždenie delegátov,
  • predstavenstvo,
  • kontrolná komisia,
  • a predseda členskej samosprávy.

Volebný poriadok - plné znenie - PDF