Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

Služby OSBD Nitra

Naše služby: Čo všetko pre vás môže urobiť OSBD Nitra

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Nitre je počtom spravovaných bytov druhým najväčším bytovým družstvom na Slovensku. Okrem činností, ktoré ako správca robí podľa zákona, má vo svojom portfóliu pre bytové domy, vlastníkov a používateľov bytov aj iné dôležité a potrebné služby.

Prednosťou OSBD sú komplexné služby vo vlastnej réžii

OSBD Nitra zabezpečuje údržbu bytov (tých, ktoré má vo svojej správe alebo na základe dohôd s inými správcami v meste) vrátane havarijnej služby non stop – 24 hodín denne.

Okrem toho poskytuje netradične výhodné podmienky poistenia bytových domov, kompletný servis pri vybavovaní úverových zmlúv a má dokonca oprávnenie na likvidáciu zdraviu škodlivého azbestu.

Vlastníci bytov a ďalší klienti bytového družstva, napríklad úrady, majú možnosť všetko vybaviť na jednom mieste - v Klientskom centre OSBD Nitra.

Pozrite si zoznam služieb v Klientskom centre

Služby za dobré ceny a v čase, keď ich potrebujete

Každý správca bytových domov musí zabezpečovať celý komplex služieb. Výhodou OSBD je, že služby zabezpečuje na 80 percent vlastnými kapacitami. Družstvo má svojich technikov, majstrov, administratívnych pracovníkov aj vhodný softvér. Preto môže ponúkať naozaj komplexný balík služieb za dobré ceny a vybaví ich v čase, keď to ľudia práve potrebujú.

Práve toto podľa mnohých našich členov zohráva úlohu pri rozhodovaní o tom, komu správu bytového domu zveriť. Pre vlastníkov nie je totiž najrozhodujúcejší poplatok za správu, ktorý môže byť u niektorých konkurenčných správcov nižší. je možné, že rozdiel je len v DPH, ak daný správca nie je platcom. Ale ak zabezpečuje väčšinu služieb dodávateľsky, môžu sa v konečnom dôsledku poplatky pre užívateľov bytov predražiť.

  Pozrite si cenník úkonov OSBD

  Cenník prác údržby (link do Tlačív)

Čo zabezpečí Centrálne stredisko údržby v Nitre

Centrálne stredisko údržby v Nitre má svoju základňu na Klokočine, odkiaľ údržbárske tímy vyrážajú na tisíce opráv a zásahov ročne po celom meste. Momentálne zabezpečuje stredisko údržbu bytového fondu od 7:30 ráno do 15:30 a potom až do rána je pre bytové domy k dispozícii Havarijná služba pre poruchy elektriny a vody. Potrebné opravy a iné údržbárske práce teda družstvo ponúka 24 hodín každý deň, vrátane víkendov a sviatkov.

Ďalším plusom je, že družstvo má oprávnenia na likvidáciu zdraviu škodlivého azbestu, ktorý je stále súčasťou mnohých bytov na Slovensku.

Špecialisti OSBD Nitra bezpečne odstránia a zlikvidujú azbest z bytov aj z exteriérov bytových domov. Väčšinou sa vlastníci pre takýto krok rozhodnú v rámci komplexnej obnovy domu alebo výmeny rozvodov vody či plynu v dome, ale táto expertná služba je dostupná aj samostatne.

Potrebujete opravu, pomoc? Kontaktujte Centrálne stredisko údržby