Aktuality OSBD

Vyúčtovanie za teplo, vodu a spotrebu v byte za r.2022

Vyúčtovanie za teplo, vodu a spotrebu v byte za r.2022

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť najneskôr do 31. mája. Vo vyúčtovaní nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), za studenú a teplú úžitkovú vodu.

Vyúčtovanie za teplo a dodávku teplej vody, studenej vody a spotreby v byte za rok 2022

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť najneskôr do 31. mája.

Vo vyúčtovaní nákladov spojených s vyúčtovaním bytu však nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), za objem studenej a teplej úžitkovej vody.

Náklady na ohrev teplej vody: Rozpočítavajú sa podľa vyhlášky 240/2016 Z.z.

Rozdeľujú sa na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka 20 % je rozpočítaná rovnakým dielom medzi každý byt a nebytový priestor. Zvyšných 80 % sa určuje individuálne, podľa spotreby teplej úžitkovej vody

Náklady na teplo na vykurovanie: Rozpočítavajú sa podľa vyhlášky 240/2016 Z.z.

Celkové náklady na vykurovanie sa takisto delia. Časť sa rozpočítava podľa plochy bytu a časť podľa spotreby, nameranej na meračoch. Môže to byť napríklad 60 % podľa plochy bytu a 40 % podľa hodnôt odčítaných z meračov. Tento základný pomer je stanovený vyhláškou, pokiaľ si vlastníci v bytovom dome neschválili na schôdzi iný pomer rozúčtovania. Z týchto pomerov sa potom vypočíta podiel pre váš byt. Základnú zložku (60 % podľa príkladu vyššie) platia všetci majitelia bytov, aj tí, ktorí nekúria. Ak je totiž ich byt obklopený bytmi, v ktorých sa kúri, dochádza k prestupom tepla cez steny. Aj byt s vypnutým vykurovacím zariadením teda spotrebuje určité množstvo tepla. Spracovanie ročného vyúčtovania okrem správcu, zabezpečujú formou prílohy k vyúčtovaniu aj zmluvné organizácie ako sú ISTA Slovakia, Techem, spol. s.r.o. a Certa K, s.r o. Nitra.

Príprava vyúčtovania vždy vychádza z odpočtov meradiel (vodomerov a pomerových rozdeľovačov tepla na radiátoroch) u vlastníkov v bytoch. Doteraz každý pozná odpočet, kde príde odpočtár a fyzicky odpočíta stavy meradiel, ktoré zapíše do odpočtového protokolu. V súčasnosti sa ale začína používať odpočet cez rádiový zber dát z meradiel ÚK, SV a TÚV v byte.

Diaľkový odpočet meračov spotreby energie a vody chráni súkromie vlastníkov a užívateľov bytov.

V čase inteligentných technológií a internetu je takmer neuveriteľné, že užívatelia bytov musia v určitý deň a hodinu zostať doma a čakať na odpočtovú službu, ktorá fyzicky vykoná odpočet spotreby energie a vody z meračov umiestnených v byte. Navyše k informáciám o spotrebe tepla alebo vody sa väčšina vlastníkov bytov dostane až v ročnom vyúčtovaní, ktoré sa vykonáva raz ročne. Zdá sa však, že záujem o nové technológie diaľkového odpočtu dát s možnosťou kontroly aktuálnych hodnôt spotreby prostredníctvom internetu zo strany správcov a užívateľov bytov narastá.

Čo znamenajú hlavné položky a ako si skontrolujete správnosť sumy?

Spotreba tepla na ÚK, TÚV a množstvo dodanej studenej vody: Tieto náklady sa rozpočítavajú podľa spotreby na meračoch. Ak si chcete skontrolovať, či je všetko v poriadku, porovnajte si čísla spotreby vo vyúčtovaní s číslom z odpočtového protokolu vodomerov a pomerových meračov tepla.