Aktuality OSBD

Aktuálne informácie z OSBD

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky

S účinnosťou od 1.februára 2022 došlo k zmene zákona a vyhlášky o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktoré menia doterajšie podmienky čerpania úverov na obnovy bytových domov.
Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS od 1.1.2023

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS od 1.1.2023

Podľa prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) sa od 1.1.2023 zvyšuje cena "stočného" (odvod a čistenie odpadovej vody).
Vyúčtovanie za teplo, vodu a spotrebu v byte za r.2022

Vyúčtovanie za teplo, vodu a spotrebu v byte za r.2022

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť najneskôr do 31. mája. Vo vyúčtovaní nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), za studenú a teplú úžitkovú vodu.

Technologické odstávky kotolní

Technologické odstávky kotolní

Oznamujeme užívateľom bytov v správe OSBD Nitra, že plánované technologické odstávky konkrétnych kotolní pre domy v správe OSBD Nitra v roku 2023 budú prebiehať podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

ODPOČTY vodomerov a meračov tepla za rok 2022

ODPOČTY vodomerov a meračov tepla za rok 2022

V januári 2023 sa v bytových domoch v správe OSBD Nitra budú vykonávať odpočty vodomerov a meračov tepla za uplynulý rok. V domoch s el. meračmi je odčítanie bez vstupu do bytu. Inde bude termín odpočtov oznámený výveskou vo vchode. Ďakujeme za vašu súčinnosť...
Bytové domy a Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Bytové domy a Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Smernica EU parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 o energetickej účinnosti priniesla zmeny, týkajúce sa bytových domov a čiastočne boli zahrnuté do legislatívy SR zák. 419/2020 Z.z., dopĺňajúci zák. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti.

Celomestská deratizácia v bytových domoch

Celomestská deratizácia v bytových domoch

Celomestskú deratizáciu podľa nariadenia Mestského úradu vykonávajú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: Sú povinné zabezpečiť deratizáciu vo vlastných alebo prenajatých objektoch prostredníctvom deratizačných firiem, ktoré sú na túto činnosť odborne spôsobilé.
OSBD Nitra v Zozname správcov bytových domov

OSBD Nitra v Zozname správcov bytových domov

Po ukončení akreditovaného odborného vzdelávania našich zástupcov a preukázaní zákonom stanovených podmienok bolo Okresné stavebné bytové družstvo zapísané do Zoznamu správcov bytových domov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020, 2021 a 2022

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020, 2021 a 2022

V roku 2022 sa v Nitre 5.9.2022 a vo Vrábľoch 6.9.2022 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD Nitra.

V r. 2021 sa neuskutočnili porady so zástupcami vlastníkov v Nitre a vo Vrábľoch, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej sitácie, nakoľko vyhlášky ÚVZ neumožnovali hromadné podujatia.

V r. 2020 sa v Nitre, dňa 8.9. a vo Vrábľoch 9.9. 2020 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov  v správe OSBD Nitra.