Aktuality OSBD

Aktuálne informácie z OSBD

Obnova Centrálneho strediska údržby Klokočina

Obnova Centrálneho strediska údržby Klokočina

Výsledok obnovy Centrálneho strediska údržby nás teší, pretože bol navrhnutý odlišný architektonický ráz niektorých častí fasády, čo sa stretlo s veľmi priaznivou odozvou u prispievateľov sociálnych sietí a tiež sa nám podaril vyčariť aj úsmev na tvárach okolo idúcich ľudí.
Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky
Nová vyhláška 503/2022 Z.Z. o rozpočítavaní tepla

Nová vyhláška 503/2022 Z.Z. o rozpočítavaní tepla

Zmena pravidiel rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej vody v súvislosti s vydaním Vyhlášky č. 503/2022 Z.z.
Vyúčtovanie za teplo a dodávku teplej, studenej vody a spotreby v byte za r.2023

Vyúčtovanie za teplo a dodávku teplej, studenej vody a spotreby v byte za r.2023

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť (vlastníkovi bytu), najneskôr do 31. mája. Vo vyúčtovaní nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej vody (TV), za objem studenej a teplej vody.

Technologické odstávky kotolní

Technologické odstávky kotolní

Oznamujeme užívateľom bytov v správe OSBD Nitra, že plánované technologické odstávky konkrétnych kotolní pre domy v správe OSBD Nitra v roku 2024 budú prebiehať podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

ODPOČTY vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov za rok 2023

ODPOČTY vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov za rok 2023

V januári 2024 sa v bytových domoch v správe OSBD Nitra budú vykonávať odpočty vodomerov a pomerových rozdelovačov vykurovacích nákladov (PRVN) za uplynulý rok. V domoch kde sú osadené vodomery a PRVN s diaľkovým zberom dát je odčítanie bez vstupu do bytu. V bytových domoch, kde nie je inštalovaný diaľkový zber dát, bude termín odpočtov oznámený výveskou vo vchode. Ďakujeme za vašu súčinnosť...
Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS od 1.1.2023

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS od 1.1.2023

Podľa prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) sa od 1.1.2023 zvyšuje cena "stočného" (odvod a čistenie odpadovej vody).
Celomestská deratizácia v bytových domoch

Celomestská deratizácia v bytových domoch

Celomestskú deratizáciu podľa nariadenia Mestského úradu vykonávajú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: Sú povinné zabezpečiť deratizáciu vo vlastných alebo prenajatých objektoch prostredníctvom deratizačných firiem, ktoré sú na túto činnosť odborne spôsobilé.
OSBD Nitra v Zozname správcov bytových domov

OSBD Nitra v Zozname správcov bytových domov

Po ukončení akreditovaného odborného vzdelávania našich zástupcov a preukázaní zákonom stanovených podmienok bolo Okresné stavebné bytové družstvo zapísané do Zoznamu správcov bytových domov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020, 2021, 2022, 2023 a 2024

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020, 2021, 2022, 2023 a 2024

V roku 2024 sa v Nitre 9.4.2024 a vo Vrábľoch 15.4.2024 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD Nitra.

Bytové domy a Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Bytové domy a Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Smernica EU parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 o energetickej účinnosti priniesla zmeny, týkajúce sa bytových domov a čiastočne boli zahrnuté do legislatívy SR zák. 419/2020 Z.z., dopĺňajúci zák. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti.