Údržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBD

Údržba bytových domov OSBD Nitra Vráble

OSBD Nitra zabezpečuje údržbu bytov (tých, ktoré má vo svojej správe alebo na základe dohôd s inými správcami v meste) vrátane havarijnej služby non stop – 24 hodín denne.

Centrálne stredisko údržby v Nitre (CSÚ) má svoju základňu na sídlisku Klokočina, odkiaľ údržbárske tímy vyrážajú na tisíce opráv a zásahov ročne po celom meste. Momentálne zabezpečuje stredisko údržbu bytového fondu od 7:30 ráno do 15:30 a potom až do rána je pre bytové domy k dispozícii Havarijná služba pre poruchy elektriny a vody. Potrebné opravy a iné údržbárske práce teda družstvo ponúka 24 hodín každý deň, vrátane víkendov a sviatkov.

Centrálne stredisko údržby v Nitre

Centrálne stredisko údržby (CSÚ) so sídlom Benkova 2, Nitra-Klokočina zabezpečuje opravy a údržbu pre bytové domy v zónach Chrenová, Staré mesto, Párovce, Klokočina, Diely a Čermán.

Telfonické a mailové kontakty :

Vedúci údržby p.Latečka: 037 / 6 510 243,  latecka@osbdnr.sk

Majstri údržby p.Duriš, Podlužanský: 037 / 6 510 301, duris@osbdnr.sk, podluzansky@osbdnr.sk

Ekonómka údržby p. Maťová: 037 / 6 510 242

Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina: 037 / 6 510 301

Pracovisko Vráble

Nahlasovanie opráv vo Vrábloch: p.Barátová: 037 / 78 348 04, 0905/788 005, vrable@osbdnr.sk

Havarijná služba OSBD pre Nitru a Vráble

Havarijná služba je k dispozícii vlastníkom, nájomcom bytov a zmluvný partnerov OSBD Nitra v prípade vážnych havarijných stavov mimo úradných hodín strediska údržby, to znamená v pracovné dni v čase: od 15.30 do 7.00 cez víkendy a sviatky, dni pracovného voľna: 24 hodín.

Nahlasovanie opráv na havarijnú službu pre mesto NITRA: 0905 387 890

                                                                                       VRÁBLE: 0904 420 713 p.Pjetlovič

  Pozrite si cenník prác údržby

  Tlačivo na objednávku údržbárskych prác a opráv