DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Susedia rušia nočný pokoj po 22 hod. alebo inak narušujú poriadok v dome. Čo mám robiť?

Susedia rušia nočný pokoj po 22 hod. alebo inak narušujú poriadok v dome. Čo mám robiť?

Ak ste neprimerane a opakovane rušení alebo ohrozovaní susedmi vo vašom bytovom dome, môžete využiť nasledujúci postup:

  • Napíšte oficiálnu sťažnosť a doručte ju na Priestupkové oddelenie na Mestskom úrade.
  • Pomôže, ak ste minimálne raz volali k prípadu, na ktorý sa sťažujete, Mestskú políciu a máte o riešení záznam.
  • Ak má rovnakú sťažnosť viacero vlastníkov bytov vo vašom vchode / bytovom dome, môžete napísať spoločnú sťažnosť, prípadne vec prebrať so Zástupcom vlastníkov.
  • Jedným z možných riešení je aj mediácia konfliktnej situácie za účasti nezávislého mediátora. Táto môže byť účinná najmä v začiatkoch konfliktu.