Certifikáty

 • Systémy manažérstva kvality ISO9001/ISO19011 platný do 2023
  Systémy manažérstva kvality ISO9001/ISO19011 platný do 2023

  Systémy manažérstva kvality - interný audítor. podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018. Platný do 03.06.2023.

 • Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov
  Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov

  Po preukázaní splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich pre zápis do zoznamu správcov bytových domov z vyššie spomenutého zákona bolo Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre zapísané do zoznamu správcov dňom 5. júna 2017 pod evidenčným číslom 0145. Prečítajte si viac podrobností o tejto odbornej spôsobilosti...

 • Certifikát ISO 9001 s platnosťou 2018-2020
  Certifikát ISO 9001 s platnosťou 2018-2020

  Medzinárodne uznávaná certifikácia pre systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2015 v oblastiach:
  * Správa a prevádzkovanie bytov a nebytových priestorov
  * Údržba bytového a nebytového fondu

  Tento certifikát zaručuje vysokú kvalitu všetkých procesov riadenia nášho bytového družstva s cieľom poskytovať čo najvyššiu kvalitu služieb všetkým klientom.

 • Certifikát ISO 9001 s platnosťou 2017-2018
  Certifikát ISO 9001 s platnosťou 2017-2018

  Medzinárodne uznávaná certifikácia pre systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008 v oblastiach:
  * Správa a prevádzkovanie bytov a nebytových priestorov
  * Údržba bytového a nebytového fondu


  Tento certifikát zaručuje vysokú kvalitu všetkých procesov riadenia nášho bytového družstva s cieľom poskytovať čo najvyššiu kvalitu služieb všetkým klientom.

 • Certifikát ISO 9001 s platnosťou 2014-2017
  Certifikát ISO 9001 s platnosťou 2014-2017

  Medzinárodne uznávaná certifikácia pre systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008 v oblastiach:
  * Správa a prevádzkovanie bytov a nebytových priestorov
  * Údržba bytového a nebytového fondu


  Tento certifikát zaručuje vysokú kvalitu všetkých procesov riadenia nášho bytového družstva s cieľom poskytovať čo najvyššiu kvalitu služieb všetkým klientom.

 • Certifikát ISO 9001 s platnosťou 2011-2014
  Certifikát ISO 9001 s platnosťou 2011-2014

  Medzinárodne uznávaná certifikácia pre systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008 v oblastiach:
  * Správa a prevádzkovanie bytov a nebytových priestorov
  * Údržba bytového a nebytového fondu


  Tento certifikát zaručuje vysokú kvalitu všetkých procesov riadenia nášho bytového družstva s cieľom poskytovať čo najvyššiu kvalitu služieb všetkým klientom.

 • Certifikát odbornej spôsobilosti - ista Slovakia
  Certifikát odbornej spôsobilosti - ista Slovakia

  Osvedčuje Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Nitre ako odborne spôsobilú organizáciu na montáž a servis pomerových rozdeľovačov tepla, rádiových modulov a zariadení systémov spoločnosti ista.

 • Register solventných firiem - certifikát 2016
  Register solventných firiem - certifikát 2016

  Certifikácia solventnosti firiem potvrdzuje, že na základe súhrnného hodnotenia ekonomických rizík naša organizácia nepredstavuje pre partnerské subjekty riziko, keďže nemá žiadne registrované dlhy ani vyplatené záväzky viac ako 30 po splatnosti.

 • Register solventných firiem - certifikát 2015
  Register solventných firiem - certifikát 2015

  Certifikácia solventnosti firiem potvrdzuje, že na základe súhrnného hodnotenia ekonomických rizík naša organizácia nepredstavuje pre partnerské subjekty riziko, keďže nemá žiadne registrované dlhy ani vyplatené záväzky viac ako 30 po splatnosti.

 • Register solventných firiem - certifikát 2014
  Register solventných firiem - certifikát 2014

  Certifikácia solventnosti firiem potvrdzuje, že na základe súhrnného hodnotenia ekonomických rizík naša organizácia nepredstavuje pre partnerské subjekty riziko, keďže nemá žiadne registrované dlhy ani vyplatené záväzky viac ako 30 po splatnosti.