Kúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBD

Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť

Máte pocit, že sa vonku už príliš ochladilo, ale u vás v byte sa nekúri? Je možné, že sa ešte nezačalo povinné vykurovanie...
Čo robiť, ak vám v byte či dome nefunguje kúrenie

Čo robiť, ak vám v byte či dome nefunguje kúrenie

Počas vykurovacej sezóny sa môžu vyskytnúť vo vašom bytovom dome rôzne problémy s vykurovacím systémom, ktoré treba riešiť...
Energetický slovníček s vysvetlením pojmov

Energetický slovníček s vysvetlením pojmov

Ako sa vypočítava cena tepla z fixnej a variabilnej zložky. Čo je to kontrahované množstvo tepla. Čo znamená dennostupeň...