Kúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBD

OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť

Máte pocit, že sa vonku už príliš ochladilo, ale u vás v byte sa nekúri? Je možné, že sa ešte nezačalo povinné vykurovanie...
Čo robiť, ak vám v byte či dome nefunguje kúrenie

Čo robiť, ak vám v byte či dome nefunguje kúrenie

Počas vykurovacej sezóny sa môžu vyskytnúť vo vašom bytovom dome rôzne problémy s vykurovacím systémom, ktoré treba riešiť...
Energetický slovníček s vysvetlením pojmov

Energetický slovníček s vysvetlením pojmov

Ako sa vypočítava cena tepla z fixnej a variabilnej zložky. Čo je to kontrahované množstvo tepla. Čo znamená dennostupeň...