Aktuality OSBD

Ceny energií pre byty v správe OSBD Nitra na rok 2023

Ceny energií pre byty v správe OSBD Nitra na rok 2023

Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cene energií za teplo pre Nitru (Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.) pre byty v správe OSBD Nitra na rok 2023

Ceny energií bytov v správe OSBD Nitra pre rok 2023 od Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. ( v skratke NTS, a.s.)

NTS_URSO_2023 si môžete prečítať v PDF tu:
NTS_URSO_2022 si môžete prečítať v PDF tu:
NTS_URSO_2020-2021 si môžete prečítať v PDF tu: