Aktuality OSBD

Na základe splnených podmienok vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. §1 ods. 2 na zahájenie vykurovania vo vykurovacej sezóne 2019-2020, Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s spúšťa dnešným dňom dodávku tepla pre ústredné vykurovanie.

Pravidelná celomestská deratizácia v bytových domoch bude na jeseň

Pravidelná celomestská deratizácia v bytových domoch bude na jeseň
Pravidelná jesenná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe OSBD Nitra bude realizovaná v priebehu septembra/októbra 2019.

Celomestská deratizácia sa podľa nariadenia Mestského úradu vykonáva raz ročne v období september až október v spoločných priestoroch bytových domov.

Ak je zásah potrebný mimo tohto času, tak Zástupca vlastníkov podá žiadanku na výkon deratizácie/desinsekcie a to bez ohľadu na to, či ide o spoločné priestory alebo byt.

Prečítajte si viac o deratizácii a desinsekcii v sekcii Údržba