Aktuality OSBD

Celomestská deratizácia v bytových domoch

Celomestská deratizácia v bytových domoch
Celomestskú deratizáciu podľa nariadenia Mestského úradu vykonávajú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: Sú povinné zabezpečiť deratizáciu vo vlastných alebo prenajatých objektoch prostredníctvom deratizačných firiem, ktoré sú na túto činnosť odborne spôsobilé.

Celomestskú deratizáciu podľa nariadenia Mestského úradu vykonávajú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: Sú povinné zabezpečiť deratizáciu vo vlastných alebo prenajatých objektoch prostredníctvom deratizačných firiem, ktoré sú na túto činnosť odborne spôsobilé a oprávnené vykonávať deratizáciu v zmysle platných predpisov. Na požiadanie Mesta Nitry nahlásiť deratizačnú firmu, ktorá deratizáciu vykonala.

Prečítajte si viac o deratizácii a desinsekcii v sekcii Údržba