Aktuality OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

ODPOČTY vodomerov a meračov tepla za rok 2020

ODPOČTY vodomerov a meračov tepla za rok 2020
V januári 2020 sa v bytových domoch v správe OSBD Nitra budú vykonávať odpočty vodomerov a meračov tepla za uplynulý rok. V domoch s el. meračmi je odčítanie bez vstupu do bytu. Inde bude termín odpočtov oznámený výveskou vo vchode. Ďakujeme za vašu súčinnosť...

OSBD Nitra oznamuje, že odpočty údajov z bytových vodomerov SV, TÚV a odparovacích pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov tepla na radiátoroch za rok 2019 budú vykonávané v januári 2020.

Spoločnosť ISTA Slovakia, s.r.o. v domoch, kde majú osadené elektronické merače pre rádiový zber dát (PRT DOPRIMO III rádio NET na radiátoroch a rádio moduly na vodomeroch SV a TÚV) budú odčítané bez potreby vstupu do bytu.

V bytoch, kde sú osadené merače bez možnosti diaľkového odpočtu t.j. kde je potrebný vstup do bytu, bude KONKRÉTNY DEŇ A ČAS ODPOČTU MERADIEL VČAS OZNÁMENÝ ODPOČTÁROM VÝVESKOU VO VCHODE.

Po prvom riadnom termíne a náhradnom termíne, ak nebude sprístupnený byt, bude ISTA Slovakia s.r.o, zabezpečovať INDIVIDUÁLNE odpočty v termíne do 31.1.2020 za poplatok.

V zmysle Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vás týmto žiadame o sprístupnenie bytu a predmetných meradiel odpočtárom spoločnosti Ista Slovakia s.r.o., v požadovanom termíne a čase.

Spoločnosť TECHEM s.r.o. Bratislava, spoločnosť CERTA-K a spoločnosť V.I.TRADE, s.ro., budú zabezpečovať odpočty bez potreby vstupu do bytov, nakoľko odpočty budú realizované rádiovým zberom dát z elektronických pomerových rozdeľovačov tepla na radiátoroch a rádio moduloch na vodomeroch.

Za spoluprácu pri odpočtoch vody a tepla vám vopred ďakujeme.