Aktuality OSBD

OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

ODPOČTY vodomerov a meračov tepla za rok 2019

ODPOČTY vodomerov a meračov tepla za rok 2019
V januári 2020 sa v bytových domoch v správe OSBD Nitra budú vykonávať odpočty vodomerov a meračov tepla za uplynulý rok. V domoch s el. meračmi je odčítanie bez vstupu do bytu. Inde bude termín odpočtov oznámený výveskou vo vchode. Ďakujeme za vašu súčinnosť...

OSBD Nitra oznamuje, že odpočty údajov z bytových vodomerov SV, TÚV a odparovacích pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov tepla na radiátoroch za rok 2019 budú vykonávané v januári 2020.

Spoločnosť ISTA Slovakia, s.r.o. v domoch, kde majú osadené elektronické merače pre rádiový zber dát (PRT DOPRIMO III rádio NET na radiátoroch a rádio moduly na vodomeroch SV a TÚV) budú odčítané bez potreby vstupu do bytu.

V bytoch, kde sú osadené merače bez možnosti diaľkového odpočtu t.j. kde je potrebný vstup do bytu, bude KONKRÉTNY DEŇ A ČAS ODPOČTU MERADIEL VČAS OZNÁMENÝ ODPOČTÁROM VÝVESKOU VO VCHODE.

Po prvom riadnom termíne a náhradnom termíne, ak nebude sprístupnený byt, bude ISTA Slovakia s.r.o, zabezpečovať INDIVIDUÁLNE odpočty v termíne do 31.1.2020 za poplatok.

V zmysle Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vás týmto žiadame o sprístupnenie bytu a predmetných meradiel odpočtárom spoločnosti Ista Slovakia s.r.o., v požadovanom termíne a čase.

Spoločnosť TECHEM s.r.o. Bratislava, spoločnosť CERTA-K a spoločnosť V.I.TRADE, s.ro., budú zabezpečovať odpočty bez potreby vstupu do bytov, nakoľko odpočty budú realizované rádiovým zberom dát z elektronických pomerových rozdeľovačov tepla na radiátoroch a rádio moduloch na vodomeroch.

Za spoluprácu pri odpočtoch vody a tepla vám vopred ďakujeme.