Aktuality OSBD

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS 09-2020

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS 09-2020
Podľa prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) sa od 1.9.2020 zvyšuje cena "stočného" (odvod a čistenie odpadovej vody).

Informujeme vás, že cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ("stočné") sa zvyšuje podľa nasledujúceho prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti s platnosťou od 1. septembra 2020.

stočné 2020