Aktuality OSBD

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS 10-2021

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS 10-2021
Podľa prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) sa od 1.10.2021 zvyšuje cena "stočného" (odvod a čistenie odpadovej vody).

Informujeme vás, že cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ("stočné") sa zvyšuje podľa nasledujúceho prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti s platnosťou od 1. 10. 2021.

stočné 2021