Aktuality OSBD

Na základe splnených podmienok vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. §1 ods. 2 na zahájenie vykurovania vo vykurovacej sezóne 2019-2020, Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s spúšťa dnešným dňom dodávku tepla pre ústredné vykurovanie.

Úprava cien "stočného" odpadovej vody od ZsVS - september 2019

Úprava cien
Podľa prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) sa od 1. septembra 2019 zvyšuje cena "stočného" (odvod a čistenie odpadovej vody). ZsVS bude realizovať v priebehu 30 dní odo dňa účinnosti odpočty.

Informujeme vás, že cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ("stočné") sa zvyšuje podľa nasledujúceho prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti s platnosťou od 1. septembra 2019. 

Informácia o zvýšení ceny stočného ZsVS - sept 2019