Aktuality OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM: Od 31. 3. do 17. 4. 2020 bude prevádzka OSBD pokračovať v núdzovom režime.

Neodkladné záležitosti bude možné riešiť iba telefonicky na týchto telefonických číslach od 8:00 do 14:00 alebo e-mailom:

Klientske centrum: 0905 433 765, klient_centrum@osbdnr.sk

Riaditeľstvo: 037/69278 21

Ekonomický úsek: 037/69278 05

Technický úsek: 037/69278 32

Údržba Klokočina: 037/6510 301 (rieši len hav.stavy)

Havarijná služba po 16:00: 0905 387 890

Pracovisko Vráble: 0905 788 005

Úprava cien "stočného" odpadovej vody od ZsVS - september 2019

Úprava cien
Podľa prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) sa od 1. septembra 2019 zvyšuje cena "stočného" (odvod a čistenie odpadovej vody). ZsVS bude realizovať v priebehu 30 dní odo dňa účinnosti odpočty.

Informujeme vás, že cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ("stočné") sa zvyšuje podľa nasledujúceho prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti s platnosťou od 1. septembra 2019. 

Informácia o zvýšení ceny stočného ZsVS - sept 2019