Kúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Čo robiť, ak vám v byte či dome nefunguje kúrenie

Čo robiť, ak vám v byte či dome nefunguje kúrenie
Počas vykurovacej sezóny sa môžu vyskytnúť vo vašom bytovom dome rôzne problémy s vykurovacím systémom, ktoré treba riešiť...

Rôzne problémy s kúrením, ktoré sa počas vykurovacej sezóny môžu vyskytnúť:

  • zavzdušnenie radiátorov;
  • nefunkčná termostatická hlavica;
  • nefunkčný termostatický ventil,
  • pískanie, hučanie, buchot v radiátoroch;
  • kvapkajúce spoje;
  • prasknutie radiátora.

Odvzdušnenie systému, pokiaľ nie sú nainštalované samoodvzdušňovacie ventily, sa robí jemným uvoľnením odvzdušňovacieho ventilu na radiátore – nechajte ho otvorený, kým syčí a keď začne tiecť voda, vzduchová bublina bola vypustená. Ventil treba dobre dotiahnuť, aby voda nekvapkala.

V prípade poruchy termostatickej hlavice alebo termostatického ventilu zostáva teplota na radiátore rovnaká a nedá sa znížiť alebo zvýšiť. V tomto prípade treba zavolať na stredisko údržby OSBD, aby problém prišli odstrániť.

Ak z radiátora kvapká voda a nejde o nedotiahnutý odvzdušňovací ventil, môže byť byť vyšúchané tesnenie alebo môže vznikať na radiátore aj prasklina. Aby sa problém nezhoršil na haváriu, čo najskôr kontaktujte stredisko údržby OSBD, aby problém prišli odstrániť.

V prípade havárie treba ihneď volať stredisko údržby alebo v čase od 16:00 hod. do 7:30 hod. ráno havarijnú službu.

Centrálne stredisko údržby OSBD Nitra

Nahlasovanie opráv na Centrálnom stredisku údržby Klokočina (prac. dni 7:30-16:00) : 037 / 6 510 242, 6 510 301

Pracovisko Vráble

Nahlasovanie opráv vo Vrábloch (prac. dni 8:00 - 14.30 hod.): O.Pichňová 037 / 7 834 804

Havarijná služba OSBD Nitra Vráble

Havarijná služba je vám k dispozícii v pracovné dni od 16:00 do 7:30 h., v dni pracovného voľna 24 hodín

Nahlasovanie opráv na havarijnú službu OSBD: 0905 387 890