Kúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Čo robiť, ak vám v byte či dome nefunguje kúrenie

Čo robiť, ak vám v byte či dome nefunguje kúrenie
Počas vykurovacej sezóny sa môžu vyskytnúť vo vašom bytovom dome rôzne problémy s vykurovacím systémom, ktoré treba riešiť...

Rôzne problémy s kúrením, ktoré sa počas vykurovacej sezóny môžu vyskytnúť:

  • zavzdušnenie radiátorov;
  • nefunkčná termostatická hlavica;
  • nefunkčný termostatický ventil,
  • pískanie, hučanie, buchot v radiátoroch;
  • kvapkajúce spoje;
  • prasknutie radiátora.

Odvzdušnenie systému, pokiaľ nie sú nainštalované samoodvzdušňovacie ventily, sa robí jemným uvoľnením odvzdušňovacieho ventilu na radiátore – nechajte ho otvorený, kým syčí a keď začne tiecť voda, vzduchová bublina bola vypustená. Ventil treba dobre dotiahnuť, aby voda nekvapkala.

V prípade poruchy termostatickej hlavice alebo termostatického ventilu zostáva teplota na radiátore rovnaká a nedá sa znížiť alebo zvýšiť. V tomto prípade treba zavolať na stredisko údržby OSBD, aby problém prišli odstrániť.

Ak z radiátora kvapká voda a nejde o nedotiahnutý odvzdušňovací ventil, môže byť byť vyšúchané tesnenie alebo môže vznikať na radiátore aj prasklina. Aby sa problém nezhoršil na haváriu, čo najskôr kontaktujte stredisko údržby OSBD, aby problém prišli odstrániť.

V prípade havárie treba ihneď volať stredisko údržby alebo v čase od 16:00 hod. do 7:30 hod. ráno havarijnú službu.

Centrálne stredisko údržby OSBD Nitra

Nahlasovanie opráv na Centrálnom stredisku údržby Klokočina (prac. dni 7:30-16:00) : 037 / 6 510 242, 6 510 301

Pracovisko Vráble

Nahlasovanie opráv vo Vrábloch (prac. dni 8:00 - 14.30 hod.): O.Pichňová 037 / 7 834 804

Havarijná služba OSBD Nitra Vráble

Havarijná služba je vám k dispozícii v pracovné dni od 16:00 do 7:30 h., v dni pracovného voľna 24 hodín

Nahlasovanie opráv na havarijnú službu OSBD: 0905 387 890