Aktuality OSBD

OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Technologické odstávky kotolní v roku 2019

Technologické odstávky kotolní v roku 2019

Oznamujeme užívateľom bytov v správe OSBD Nitra, že technologické odstávky kotolní v roku 2019 budú prebiehať podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

Plánované technologické odstávky konkrétnych kotolní pre domy v správe OSBD Nitra v roku 2019. V čase odstávok nebude dodávaná teplá voda.

Opätovné spustenie bude podľa rozpisu v posledný deň odstávky popoludní po natlakovaní systému (pozri poznámky pod rozpisom odstávok).

Zoznam domov napojených na jednotlivé kotolne K1, VS4 atď. nájdete v sekcii Tlačivá a dokumenty - Údržba, kúrenie - Napojenie bytových domov na kotolne.

Rozpis plánovaných odstávok pre bytové domy OSBD Nitra

13.05.  - 17.05.2019  VS6
13.05.  - 15.05.2019  VS4
20.05.  - 24.05.2019  VS9
20.05.  - 22.05.2019  VS8
27.05.  - 31.05.2019  Wilson.nábr. 130-Mostná 7
03.06.  - 07.06.2019  VS11+Za Ferenitkou 23
10.06.  - 14.06.2019  K1+K3
17.06.  - 31.06.2019  K2+C1
24.06.  - 26.06.2019  K5+K6
24.06.  - 28.06.2019  VS5
01.07.  - 04.07.2019  VS7+K4
08.07.  - 12.07.2019  VS10
15.07.  - 17.07.2019  Kotolňa Párovce
24.06. - 26.06.2019 Sídlisko Lúky Vráble
17.06. - 19.06.2019 Sídlisko Žitava Vráble
10.06. - 11.06.2019 Sídlisko Kaška Vráble

Opätovná dodávka teplej vody po natlakovaní systému kotolní:

Na kotolniach VS4, VS8, VS8, VS11, K6, Wilson.nábrežie 130 a Kotolňa Párovce bude systém TÚV tlakovaný v utorok dopoludnia a TÚV bude dodávaná popoludní v stredu.

Na kotolniach VS5, VS6, VS7, VS9, VS10, K1, K2, K3, K4, K5, C1 bude systém TÚV tlakovaný vo štvrtok dopoludnia a TÚV bude dodávaná popoludní v piatok.