Aktuality OSBD

NITRA - technologické odstávky kotolní

NITRA - technologické odstávky kotolní
Oznamujeme užívateľom bytov v správe OSBD Nitra, že plánované technologické odstávky konkrétnych kotolní pre domy v Nitre v roku 2021 budú prebiehať podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

Plánované technologické odstávky konkrétnych kotolní pre domy v správe OSBD Nitra v roku 2021. V čase odstávok nebude dodávaná teplá voda. Opätovné spustenie bude podľa rozpisu v posledný deň odstávky popoludní po natlakovaní systému (pozri poznámky pod rozpisom odstávok).

Zoznam domov napojených na jednotlivé kotolne nájdete v sekcii Tlačivá a dokumenty - Údržba, kúrenie - Napojenie bytových domov na kotolne.

Rozpis plánovaných odstávok pre bytové domy OSBD Nitra:

Technologické odstávky kotolní 2021

PÁROVCE: rozpis plánovaných odstávok pre bytové domy OSBD Nitra:

Technologické odstávky kotolní 2021

NITRA - PÁROVCE ZOZNAM ulíc:

NITRA - Technologické odstávky kotolní 2021