Aktuality OSBD

Odstávky kotolní bytov v správe OSBD Nitra

NITRA - technologické odstávky kotolní

NITRA - technologické odstávky kotolní

Oznamujeme užívateľom bytov v správe OSBD Nitra, že plánované technologické odstávky konkrétnych kotolní pre domy v Nitre v roku 2022 budú prebiehať podľa nižšie uvedeného harmonogramu.
VRÁBLE - technologické odstávky kotolní

VRÁBLE - technologické odstávky kotolní

Oznamujeme užívateľom bytov v správe OSBD Nitra, že plánované technologické odstávky konkrétnych kotolní pre domy vo Vrábľoch v roku 2022 budú prebiehať podľa nižšie uvedeného harmonogramu.