Ochrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domoch

Najlepšie riešenia ochrany pred požiarmi v spoločných priestoroch

Najlepšie riešenia ochrany pred požiarmi v spoločných priestoroch
Rovnako, ako je dôležité dávať si pozor na možnosť vzniku požiaru vo svojej domácnosti, riziká existujú aj v spoločných priestoroch bytových domov.

Dôležité sú tiež únikové cesty, po ktorých sa z horiaceho domu bezpečne dostanete von a takisto voľný prístup pre požiarnikov. Toto všetko ovplyvňuje ochranu vášho zdravia a majetku, ak by vo vašom dome vypukol oheň.

V domovom poriadku ide o vašu bezpečnosť a ochranu majetku

Každý obyvateľ bytového domu v správe bytového družstva je povinný dodržiavať požiarne predpisy, keďže nejde len oňho samotného ale o všetkých obyvateľov a byty v jeho paneláku či bytovke.

Požiarne predpisy, ktoré sa majú postarať o vašu bezpečnosť, upravuje jednak zmluva o výkone správy medzi OSBD a vaším bytovým domom a jednak domový poriadok.

Mnohí vlastníci bytov zrejme ani netušia, čo pre nich z domového poriadku vyplýva. Mal by byť vždy vystavený pri vchode do domu a nájdete ho aj medzi dokumentmi na webovej stránke OSBD Nitra – Domový poriadok.

Na dodržiavanie domového poriadku vo vchode má dohliadať zástupca vlastníkov bytov, ale často to nie je jednoduchá úloha. Niektorí ho berú najmä ako prostredníka na realizáciu svojich požiadaviek, ale už nie sú veľmi ochotní zaoberať sa oprávnenými nárokmi z jeho strany pokiaľ ide o spoločné dobro - predovšetkým zdravie a pohodu, bezpečnosť a ochranu majetku všetkých obyvateľov domu.

Haraburdy“ na chodbách a schodiskách vás môžu stáť život

Zrejme všetci zástupcovia vlastníkov bytov majú svoje skúsenosti s hromadením a skladovaním vecí v spoločných priestoroch. Na obyvateľov často neplatia ani opakované apely, aby spoločné priestory a únikové cesty nezapratávali starým nábytkom, elektrickými spotrebičmi či škatuľami, v lepšom prípade stojanmi s kvetmi.

Veci odložené tam, kde byť nemajú, môžu výrazne spomaliť prácu hasičov a záchranárov a tak ohroziť životy obyvateľov. Napríklad starý nábytok či bicykle sú doslova nebezpečné ak stoja pred rozvodnými skriňami elektriny, plynu a vody, ktoré treba pri požiari vypnúť.

Ak prekážajú v únikových cestách a na schodiskách, bránia nielen hasičom a záchranárom ale aj vám – obyvateľom. Pri výpadku elektriny alebo v hustom dyme pri požiari nemusí byť skladované veci vôbec vidieť a ľudia, ktorí sa snažia uniknúť z horiaceho domu sa tu môžu potknúť a zraniť.

Podobne rizikové je parkovanie pred vchodmi, na nevyznačených parkovacích miestach alebo pred pouličným hydrantom. Preto vždy parkujte autá tak, aby ste neprekážali v prejazde hasičom / záchranárom ale ani ich technike.

Požiar môže spôsobiť aj zlodej energie

Častou príčinou požiarov býva aj skrat na provizórnom elektrickom vedení. Môže za to takzvaný čierny odber elektrickej energie v pivničných miestnostiach. Robí sa to tak, že povedzme z osvetlenia sa potiahne ďalší kábel a pripájajú sa naň mrazničky, ohrievače, televízory, ďalšie lampy a iné spotrebiče.

Pochopiteľne, takáto elektrická inštalácia nie je riešená podľa projektovej dokumentácie domu, nie je teda bezpečná. A hoci je vyhotovená protizákonne, faktúra za celkový odber elektriny v spoločných priestoroch, kam patrí aj tento čierny odber, sa rozpočíta na všetkých nájomníkov v danom dome.

Včasným odhalením a odstránením provizórnej elektrickej inštalácie v suteréne predídete nielen platbám za elektrinu, ktorú minula iná domácnosť, ale najmä hrozbe požiaru a nemalým materiálnym či dokonca ľudským stratám vo vašom bytovom dome.

Ukradnuté protipožiarne dvere a neprístupné okná

Nefungujúci hydrant by bol pri požiari bytovky tragédiou. Funkčnosť nástenných hydrantov sa preto pravidelne kontroluje. V OSBD Nitra to na základe výberového konania zabezpečuje firma VEMAX Nitra s.r.o. Prevencia je vždy lacnejšia a účinnejšia ako prípadné následky. Funkčné hydranty sú jediným prostriedkom, ktorým je možné začínajúci požiar uhasiť alebo zabrániť jeho šíreniu.

Dôležitú úlohu plnia protipožiarne dvere vedúce do pivničných priestorov. Pri požiari totiž bránia dymu a ohňu preniknúť do schodiska, ktoré je určené ako bezpečná úniková cesta. Požiarny technik Miloš Slatina však má skúsenosť s tým, že tieto dvere sa niekedy poškodia alebo vymenia za dvere, ktoré sú úplne nepostačujúce.

Dym z bytových domov do ôsmich podlaží sa dá odvetrať oknami na medziposchodiach. Horšie je to s vyššími panelákmi. „Vzduchotechnika, tiahla a vetracie žalúzie v nejednom výškovom dome sú zastarané a nefunkčné. Okná na odvetranie nemajú kovanie a prístup k nim býva zamrežovaný. Ak by vznikol požiar, podstatne by to sťažilo odvetranie únikovej cesty a evakuáciu obyvateľov,“ upozorňuje M. Slatina.

Stáva sa, že sklopné okienka na hornom poschodí výškových domov bývajú zhrdzavené a nedá sa s nimi manipulovať. Navyše chýba prístupový rebrík alebo tiahla, dokonca sú v niektorých prípadoch zamurované. V niektorých domoch nie je trvale voľný zadný únikový východ. Toto všetko sú faktory, ktoré môžu vážne ohroziť ľudí v dome. Zástupca vlastníkov preto potrebuje pomoc a ochotu všetkých obyvateľov, aby sa tieto veci vo vašom bytovom dome nestávali a aby váš život nebol ohrozený kvôli nezáujmu, nedbalosti alebo krádeži.