Ochrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domoch

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Čo by ste (ne)mali robiť v prípade požiaru vo vašom bytovom dome

Čo by ste (ne)mali robiť v prípade požiaru vo vašom bytovom dome
Tento článok zhŕňa základné body. Je dobré si ho prečítať dopredu a v pohode, lebo v momente, keď riešite požiar už asi nebudete mať čas hľadať rady na internete.

Ako sa môžete dočítať v článku Požiar je najväčší strašiak panelákov, dnešné požiare v bytových domoch vedia byť hrozivé a veľmi rýchle najmä kvôli množstvu vysoko horľavých materiálov v našich domácnostiach.

Aj keď sa väčšina obyvateľov vášho paneláku či bytovky vyvaruje štyroch základných chýb, ktoré spôsobujú najviac požiarov, otvorený oheň môže vzniknúť pomerne ľahko.

Preto by ste mali mať v hlave a po ruke telefónne čísla liniek tiesňového volania, najlepšie je napísať si ich na viditeľnom mieste priamo v byte, aby ste ich mali často na očiach, a mať ich uložené v mobilnom telefóne. Tento článok si môžete aj vytlačiť a vyvesiť na viditeľnom mieste pre deti aj pre seba.

Najdôležitejšie čísla: 112 – zjednotená linka tiesňového volania 150 – hasiči 155 – záchranári (zdravotná služba)

Je tiež dobré naučiť sa pár jednoduchých zásad pre prípad požiaru a ako sa správať pri evakuácii. Tento článok zhŕňa základné body. Je dobré si ho prečítať dopredu a v pohode, lebo v momente, keď riešite požiar už asi nebudete mať čas hľadať rady na internete. Môžete si ho aj vytlačiť a vyvesiť na viditeľnom mieste pre deti aj pre seba.

Ako sa správať pri požiari a evakuácii budovy

 • Ak je oheň menší a izolovaný, pokúste sa ho uhasiť hasiacim prístrojom, resp. iným spôsobom, podľa toho, aké látky hasíte. Fúkanie nepomôže, naopak, oheň len rozpáli – spomeňte si, ako rozdúchavate ohnisko alebo táborový oheň.
 • Oheň potrebuje kyslík, takže najjednoduchšie je zastaviť prísun vzduchu k ohnisku, napríklad udusiť oheň ťažkou prikrývkou; ak nejde o elektrické vedenie, tak aj namočenou vo vode.
 • Nikdy nehaste oheň v elektrickom vedení vodou, ale práškovým hasiacim prístrojom – elektrina a voda sú spolu nebezpečné!
 • Ak vznikne požiar – oheň, ktorý nedokážete bezpečne zlikvidovať sami a ktorý sa rozširuje –, neodkladne volajte hasičov cez linku tiesňového volania 112 alebo hasičskú centrálu na čísle 150.
 • Budovu ohrozenú požiarom opustite po vyznačených únikových cestách. Nepoužívajte výťahy! Neutekajte po schodoch, aby ste sebe alebo iným nespôsobili zranenie.
 • Pred budovou zostaňte na bezpečnom určenom mieste stretnutia (je naznačené na únikovej ceste). Je to dôležité, aby záchranári vedeli, kto je v bezpečí.
 • Ak únik nie je možný, lebo vám oheň odrezal prístup k východu, zatvorte sa do miestnosti, ktorá sa nachádza čo najďalej od ohniska požiaru.
 • Ak je kľučka na dverách horúca, dvere nikdy neotvárajte! Znamená to totiž, že oheň sa už rozšíril do ich blízkosti a pri otvorení by mohol vystreliť dovnútra. Dvere postup požiaru ešte nejaký čas zadržia.
 • Aby ste zabránili prieniku dymu do miestnosti, utesnite medzery okolo dverí mokrým uterákom, najmä na dolnej hrane. V miestnosti sa držte pri zemi, pretože dym stúpa hore – získate tým kyslík a čas.
 • Volajte alebo mávajte z okna, prípadne z neho vyveste plachtu alebo odev výraznej farby. Tým upozorníte na seba hasičov v prípade, že by ste stratili hlas alebo vedomie.
 • Dýchajte cez improvizované rúško – vo vode namočenú vreckovku.
 • Neschovávajte sa pod posteľ alebo iný nábytok.
 • Pokúste sa zachovať pokoj, šetrite si dych a kyslík – stres sťažuje dýchanie. Hasiči prídu k požiaru do niekoľkých minút.