Ochrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domoch

Čo by ste (ne)mali robiť v prípade požiaru vo vašom bytovom dome

Čo by ste (ne)mali robiť v prípade požiaru vo vašom bytovom dome
Tento článok zhŕňa základné body. Je dobré si ho prečítať dopredu a v pohode, lebo v momente, keď riešite požiar už asi nebudete mať čas hľadať rady na internete.

Ako sa môžete dočítať v článku Požiar je najväčší strašiak panelákov, dnešné požiare v bytových domoch vedia byť hrozivé a veľmi rýchle najmä kvôli množstvu vysoko horľavých materiálov v našich domácnostiach.

Aj keď sa väčšina obyvateľov vášho paneláku či bytovky vyvaruje štyroch základných chýb, ktoré spôsobujú najviac požiarov, otvorený oheň môže vzniknúť pomerne ľahko.

Preto by ste mali mať v hlave a po ruke telefónne čísla liniek tiesňového volania, najlepšie je napísať si ich na viditeľnom mieste priamo v byte, aby ste ich mali často na očiach, a mať ich uložené v mobilnom telefóne. Tento článok si môžete aj vytlačiť a vyvesiť na viditeľnom mieste pre deti aj pre seba.

Najdôležitejšie čísla: 112 – zjednotená linka tiesňového volania 150 – hasiči 155 – záchranári (zdravotná služba)

Je tiež dobré naučiť sa pár jednoduchých zásad pre prípad požiaru a ako sa správať pri evakuácii. Tento článok zhŕňa základné body. Je dobré si ho prečítať dopredu a v pohode, lebo v momente, keď riešite požiar už asi nebudete mať čas hľadať rady na internete. Môžete si ho aj vytlačiť a vyvesiť na viditeľnom mieste pre deti aj pre seba.

Ako sa správať pri požiari a evakuácii budovy

 • Ak je oheň menší a izolovaný, pokúste sa ho uhasiť hasiacim prístrojom, resp. iným spôsobom, podľa toho, aké látky hasíte. Fúkanie nepomôže, naopak, oheň len rozpáli – spomeňte si, ako rozdúchavate ohnisko alebo táborový oheň.
 • Oheň potrebuje kyslík, takže najjednoduchšie je zastaviť prísun vzduchu k ohnisku, napríklad udusiť oheň ťažkou prikrývkou; ak nejde o elektrické vedenie, tak aj namočenou vo vode.
 • Nikdy nehaste oheň v elektrickom vedení vodou, ale práškovým hasiacim prístrojom – elektrina a voda sú spolu nebezpečné!
 • Ak vznikne požiar – oheň, ktorý nedokážete bezpečne zlikvidovať sami a ktorý sa rozširuje –, neodkladne volajte hasičov cez linku tiesňového volania 112 alebo hasičskú centrálu na čísle 150.
 • Budovu ohrozenú požiarom opustite po vyznačených únikových cestách. Nepoužívajte výťahy! Neutekajte po schodoch, aby ste sebe alebo iným nespôsobili zranenie.
 • Pred budovou zostaňte na bezpečnom určenom mieste stretnutia (je naznačené na únikovej ceste). Je to dôležité, aby záchranári vedeli, kto je v bezpečí.
 • Ak únik nie je možný, lebo vám oheň odrezal prístup k východu, zatvorte sa do miestnosti, ktorá sa nachádza čo najďalej od ohniska požiaru.
 • Ak je kľučka na dverách horúca, dvere nikdy neotvárajte! Znamená to totiž, že oheň sa už rozšíril do ich blízkosti a pri otvorení by mohol vystreliť dovnútra. Dvere postup požiaru ešte nejaký čas zadržia.
 • Aby ste zabránili prieniku dymu do miestnosti, utesnite medzery okolo dverí mokrým uterákom, najmä na dolnej hrane. V miestnosti sa držte pri zemi, pretože dym stúpa hore – získate tým kyslík a čas.
 • Volajte alebo mávajte z okna, prípadne z neho vyveste plachtu alebo odev výraznej farby. Tým upozorníte na seba hasičov v prípade, že by ste stratili hlas alebo vedomie.
 • Dýchajte cez improvizované rúško – vo vode namočenú vreckovku.
 • Neschovávajte sa pod posteľ alebo iný nábytok.
 • Pokúste sa zachovať pokoj, šetrite si dych a kyslík – stres sťažuje dýchanie. Hasiči prídu k požiaru do niekoľkých minút.