Ochrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domochOchrana pred požiarmi v bytových domoch

Požiar je najväčší strašiak panelákov. Na čo si dávať pozor, aby vôbec nevznikol

Požiar je najväčší strašiak panelákov. Na čo si dávať pozor, aby vôbec nevznikol
Príčinou vzniku otvoreného ohňa v panelákoch a bytovkách býva často nedbalosť. Požiare v bytoch vznikajú pri obsluhe spotrebičov, vinou elektrického skratu či pri fajčení.

Oheň môže domácnosť v okamihu zmeniť na zadymenú a rozpálenú smrtiacu pascu. Prevencia je preto najlacnejšia protipožiarna ochrana. Na hasenie nedbalosti môže byť neskoro.

Dnešné požiare sú úplne iné, ako kedysi – rýchlejšie, hrozivejšie

Medzinárodná aliancia Fire Safe Europe, ktorá sa snaží zvýšiť protipožiarnu bezpečnosť európskych obytných domov a domácností, upozorňuje, že požiare v dnešných domoch sú úplne iné ako bývali v minulosti. Staviame totiž väčšie domy s otvorenými priestormi a používame viac syntetických materiálov, ktoré lepšie horia. Napriek tomu, že protipožiarne opatrenia sú prísnejšie a stavebné materiály modernejšie, mnohé požiare sa dnes šíria omnoho rýchlejšie ako pred niekoľkými desiatkami rokov.

Odborník na požiarnu bezpečnosť stavieb Vladimír Mózer uviedol, že kým pred 50 rokmi trvalo rozvinutie plného požiaru v budove približne 15 minút, pred 25 rokmi sa vinou množstva plastových predmetov tento čas skrátil na 5 minút a v roku 2014 to boli už len 3 minúty. Práve to je najpádnejší dôvod na to, aby sme venovali prevencii pred požiarmi zvýšenú pozornosť pri správe a obnove bytových domov.

Chyby, ktoré v domácnostiach stále spôsobujú najviac požiarov

Klasické varovania, ktoré sme mnohí počúvali od detstva, sa síce môžu zdať otrepané a očividné, ale sú na mieste. Práve tieto chyby spôsobujú stále najviac požiarov.

  1. Nenechávajte bez dozoru zapnutý sporák ani nechránené sviečky. Platí to najmä pri otvorených oknách. Prievan (ale aj okolo utekajúce dieťa) môže zaviať papier alebo handru priamo do plameňa.
  2. Ak fajčíte, vždy poriadne uhaste ohorok, kým ho odhodíte – najlepšie do uzatvárateľného pohára s trochou vody. Nevyhadzujte ohorky z balkóna, môže ich zaviať na susedov balkón alebo cez otvorený vetrák do pivnice, nehovoriac o chytení vyschnutej trávy, lístia, vetvičky. (Navyše, filtre sa nerozkladajú a chemikálie z cigariet škodia pôde.)
  3. Dozrite na deti, aby sa nehrali s ohňom, zápalkami, zapaľovačmi, sviečkami. Ak zistíte, že ich oheň fascinuje, porozprávajte sa s nimi a vysvetlite im riziká jazykom a s príkladmi, ktoré naozaj pochopia. Nenechávajte ich bez dozoru, najmä keď máte pocit, že by mohli experimentovať alebo tam, kde majú prístup k ohňu. Je to dôležité aj z hľadiska prevencie požiarov aj ich zdravia.
  4. Udržiavajte v dobrom technickom stave elektrické spotrebiče, elektroinštaláciu, kryty lámp a pohyblivé vedenia. Pri odchode z bytu nezabudnite zhasnúť svetlá, a vypnúť elektrické spotrebiče a sporák, aby nedošlo k skratu alebo náhodnému vznieteniu predmetov v blízkosti.

O tom, čo robiť v prípade vzniku požiaru, píšeme v článku Čo robiť v prípade požiaru vo vašom bytovom dome. Prečítajte si ho v rámci prevencie.

Takisto sme zhrnuli problémy a účinné riešenia protipožiarnej ochrany v spoločných priestoroch bytových domov. Napríklad prečo musia byť chodby voľné a rozvody monitorované.