Ceny energií bytov v správe OSBD Nitra a Vráble

Ceny energií pre byty v správe OSBD Vráble na rok 2023

Ceny energií pre byty v správe OSBD Vráble na rok 2023

Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cene energií za teplo pre Nitru (Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.) pre byty v správe OSBD Vráble na rok 2023.

Ceny energií pre byty v správe OSBD Nitra na rok 2023

Ceny energií pre byty v správe OSBD Nitra na rok 2023

Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cene energií za teplo pre Nitru (Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.) pre byty v správe OSBD Nitra na rok 2023