DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Nefunguje mi kúrenie / chcem vymeniť radiátor. Na koho sa mám obrátiť?

Nefunguje mi kúrenie / chcem vymeniť radiátor. Na koho sa mám obrátiť?

V prípade nefunkčného kúrenia po začiatku vykurovania, zavzdušnených alebo kvapkajúcich radiátorov kontaktujte...

...buď priamo Centrálne stredisko údržby (Nitra-Klokočina alebo Vráble podľa miesta) alebo sa zastavte v Klientskom centre OSBD, kde vám pomôžu vypísať Žiadanku o vykonanie prác a odošlú na Stredisko údržby.

Pracovníci strediska vás budú kontaktovať a dohodnú si s vami termín opravy. Po realizácii na základe pracovného listu bude vystavený faktúra, ktorú buď vyplatí vlastník sám (napr. pri výmena radiátora z estetických dôvodov) alebo sa uhradí z Fondu opráv.

Niektoré bežné opravy / údržba sa hradia z domového fondu opráv, pre istotu sa dopredu informujte, o aké úkony ide. Ide napríklad o zásahy v inštalačnej šachte (dvierka za WC) a nevyhnutné opravy kúrenia alebo rozvodov v spoločných priestoroch. Avšak opravy kohútikov a odtokov si platí vlastník bytu.