OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Nefunguje mi kúrenie / chcem vymeniť radiátor. Na koho sa mám obrátiť?

Nefunguje mi kúrenie / chcem vymeniť radiátor. Na koho sa mám obrátiť?

V prípade nefunkčného kúrenia po začiatku vykurovania, zavzdušnených alebo kvapkajúcich radiátorov kontaktujte...

...buď priamo Centrálne stredisko údržby (Nitra-Klokočina alebo Vráble podľa miesta) alebo sa zastavte v Klientskom centre OSBD, kde vám pomôžu vypísať Žiadanku o vykonanie prác a odošlú na Stredisko údržby.

Pracovníci strediska vás budú kontaktovať a dohodnú si s vami termín opravy. Po realizácii na základe pracovného listu bude vystavený faktúra, ktorú buď vyplatí vlastník sám (napr. pri výmena radiátora z estetických dôvodov) alebo sa uhradí z Fondu opráv.

Niektoré bežné opravy / údržba sa hradia z domového fondu opráv, pre istotu sa dopredu informujte, o aké úkony ide. Ide napríklad o zásahy v inštalačnej šachte (dvierka za WC) a nevyhnutné opravy kúrenia alebo rozvodov v spoločných priestoroch. Avšak opravy kohútikov a odtokov si platí vlastník bytu.