Nefunguje mi kúrenie / chcem vymeniť radiátor. Na koho sa mám obrátiť?

Nefunguje mi kúrenie / chcem vymeniť radiátor. Na koho sa mám obrátiť?

V prípade nefunkčného kúrenia po začiatku vykurovania, zavzdušnených alebo kvapkajúcich radiátorov kontaktujte...

...buď priamo Centrálne stredisko údržby (Nitra-Klokočina alebo Vráble podľa miesta) alebo sa zastavte v Klientskom centre OSBD, kde vám pomôžu vypísať Žiadanku o vykonanie prác a odošlú na Stredisko údržby.

Pracovníci strediska vás budú kontaktovať a dohodnú si s vami termín opravy. Po realizácii na základe pracovného listu bude vystavený faktúra, ktorú buď vyplatí vlastník sám (napr. pri výmena radiátora z estetických dôvodov) alebo sa uhradí z Fondu opráv.

Niektoré bežné opravy / údržba sa hradia z domového fondu opráv, pre istotu sa dopredu informujte, o aké úkony ide. Ide napríklad o zásahy v inštalačnej šachte (dvierka za WC) a nevyhnutné opravy kúrenia alebo rozvodov v spoločných priestoroch. Avšak opravy kohútikov a odtokov si platí vlastník bytu.