Môžem svoj nedoplatok uhradiť aj na splátky?

Môžem svoj nedoplatok uhradiť aj na splátky?

Splátkový kalendár sa dá dohodnúť z nedoplatku z ročného vyúčtovania (ale NIE z nedoplatku nájomného).

Ak chcete prípadný nedoplatok z ročného vyúčtovania zaplatiť na splátky, treba najneskôr do 30. 6. daného roka podať žiadosť o splátkový kalendár. Možno ju podať v Klientskom centre OSBD.

Ročné vyúčtovanie vám príde v priebehu mája, pričom mesiac jún je určený na vybavovanie reklamácií.