OZNAM: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Môžem svoj nedoplatok uhradiť aj na splátky?

Môžem svoj nedoplatok uhradiť aj na splátky?

Splátkový kalendár sa dá dohodnúť z nedoplatku z ročného vyúčtovania (ale NIE z nedoplatku nájomného).

Ak chcete prípadný nedoplatok z ročného vyúčtovania zaplatiť na splátky, treba najneskôr do 30. 6. daného roka podať žiadosť o splátkový kalendár. Možno ju podať v Klientskom centre OSBD.

Ročné vyúčtovanie vám príde v priebehu mája, pričom mesiac jún je určený na vybavovanie reklamácií.