Čo by som mal urobiť, keď zamýšľam v byte robiť stavebné úpravy?

Čo by som mal urobiť, keď zamýšľam v byte robiť stavebné úpravy?

Potrebujete si úpravy podrobne premyslieť, prediskutovať s odborníkmi a pripraviť tieto tlačivá pre OSBD, prípadne aj pre Mestský úrad.

V závislosti od typu stavebných zásahov sa proces schvaľovania mierne odlišuje (pozri príklady nižšie).

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou; PDF 
 • Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru; PDF
 • Vyjadrenie vlastníkov susediacich bytov; PDF
 • Jednoduchú projektovú dokumentáciu (nárys plánovaných úprav). PDF

Tieto dokumenty prinesiete do Klientskeho centra a po zaplatení administratívneho poplatku 10 eur vám ODBD vydá predbežný súhlas so stavebnými úpravami.

Príklady typov stavebných úprav v byte:

Prestavba bytového jadra:

 • Ak má byť nové bytové jadro zo sadrokartónu, postačuje doručiť OSBD vyššie uvedené dokumenty a získať od družstva súhlas so stavebnou úpravou.
 • Ak plánujete murované bytové jadro, musíte si splniť navyše ohlasovaciu povinnosť voči Mestskému úradu: Budete potrebovať Predbežný súhlas OSBD + vyššie uvedené dokumenty (v druhom origináli, jeden si necháva OSBD).

Podhľady / Podlahy / Výmena sanity (vaňa, umývadlo, WC)

 • Nepotrebujete žiadne povolenia.

Búranie priečok v byte

 • Na akékoľvek búranie kompletných priečok (nosných aj nenosných) treba na súhlas OSBD a Mestského úradu dodať aj posudok statika + všetky ostatné dokumenty spomínané vyššie.
 • Ak plánujete vybúrať otvor do nenosnej priečky, treba sa vopred informovať o povolených úpravách a postupoch. (pozri základnú informáciu od Technického úseku OSBD)
 • Pri plánovaných úpravách nosných priečok treba VŽDY posudok statika.
 • Informácie o tom, ktoré priečky sú nosné, si môžete vyžiadať z archívu OSBD Nitra – prostredníctvom Klientskeho centra.