DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Čo by som mal urobiť, keď zamýšľam v byte robiť stavebné úpravy?

Čo by som mal urobiť, keď zamýšľam v byte robiť stavebné úpravy?

Potrebujete si úpravy podrobne premyslieť, prediskutovať s odborníkmi a pripraviť tieto tlačivá pre OSBD, prípadne aj pre Mestský úrad.

V závislosti od typu stavebných zásahov sa proces schvaľovania mierne odlišuje (pozri príklady nižšie).

Potrebné dokumenty:

 • Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou; PDF 
 • Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru; PDF
 • Vyjadrenie vlastníkov susediacich bytov; PDF
 • Jednoduchú projektovú dokumentáciu (nárys plánovaných úprav). PDF

Tieto dokumenty prinesiete do Klientskeho centra a po zaplatení administratívneho poplatku 10 eur vám ODBD vydá na počkanie predbežný súhlas so stavebnými úpravami.

Príklady typov stavebných úprav v byte:

Prestavba bytového jadra:

 • Ak má byť nové bytové jadro zo sadrokartónu, postačuje doručiť OSBD vyššie uvedené dokumenty a získať od družstva súhlas so stavebnou úpravou.
 • Ak plánujete murované bytové jadro, musíte si splniť navyše ohlasovaciu povinnosť voči Mestskému úradu: Budete potrebovať Predbežný súhlas OSBD + vyššie uvedené dokumenty (v druhom origináli, jeden si necháva OSBD).

Podhľady / Podlahy / Výmena sanity (vaňa, umývadlo, WC)

 • Nepotrebujete žiadne povolenia.

Búranie priečok v byte

 • Na akékoľvek búranie kompletných priečok (nosných aj nenosných) treba na súhlas OSBD a Mestského úradu dodať aj posudok statika + všetky ostatné dokumenty spomínané vyššie.
 • Ak plánujete vybúrať otvor do nenosnej priečky, treba sa vopred informovať o povolených úpravách a postupoch. (pozri základnú informáciu od Technického úseku OSBD)
 • Pri plánovaných úpravách nosných priečok treba VŽDY posudok statika.
 • Informácie o tom, ktoré priečky sú nosné, si môžete vyžiadať z archívu OSBD Nitra – prostredníctvom Klientskeho centra.