Ako sa platí nájomné za byt?

Ako sa platí nájomné za byt?
Nájomné za byt v správe OSBD sa platí podľa predpisu, ktorý ste dostali od družstva na daný rok...

Nájomné musí byť uhradené vždy do 25. v mesiaci a platí sa na mesiac vopred (t.j. do 25.1.2019 uhrádzate nájomné za február 2018 v sume podľa aktuálneho predpisu).