OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Ako sa platí nájomné za byt?

Ako sa platí nájomné za byt?
Nájomné za byt v správe OSBD sa platí podľa predpisu, ktorý ste dostali od družstva na daný rok...

Nájomné musí byť uhradené vždy do 25. v mesiaci a platí sa na mesiac vopred (t.j. do 25.1.2019 uhrádzate nájomné za február 2018 v sume podľa aktuálneho predpisu).